Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas održava hitnu sjednicu na čijem je dnevnom redu samo izvještaj zajedničke komisije oba doma parlamenta o postizanju identičnog teksta zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu.

Nakon što su Predstavnički i Dom naroda Parlamentarne skupštine usvojili Zakon o budžetu BiH za 2020. godinu u različitim tekstovima, formirana je zajednička komisija za postizanje identičnog teksta.

U komisiju su u ime Predstavničkog doma imenovani poslanici Dragan Bogdanić, Predrag Kožul i Adil Osmanović, dok je Dom naroda u komisiju imenovao delegate Dušanku Majkić, Lidiju Bradara i Asima Sarajlića.