Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavio je raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u prvom čitanju po skraćenom postupku.

Šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom daomu Adil Osmanović rekao je da su izmjene Zakona o javnim nabavkama jedan od prioriteta koje je BiH trebala ispuniti u kretanju prema evropskim integracijama.

On je naglasio da je riječ o postepenom usklađivanju zakonodavstva BiH sa direktivama EU, te uvođenju značajnih normi, kao što su izuzeće u javnim nabavkama.

Osim toga, kaže Osmanović, vrši se profesionalizacija uvođenjem službenika za javne nabavke i uvodi potpuna transparentnost i antikorupcione odredbe.

Nije bilo zaintersovanih poslanika za raspravu o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, kao ni za izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o izvještaju o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za prošlu godinu.