Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH obavili su danas u Sarajevu raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksa.

Ovim izmjenama i dopunama zakona, koje je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara, a koje su poslanici razmatrali u drugom čitanju, uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse.

Istovremeno se preciziraju odredbe s ciljem efikasnijeg postupka prinudne naplate sudske takse licima koja nemaju boravište ili prebivalište u BiH, ali imaju imovinu u BiH.

O ovoj tački nije bilo diskusija poslanika.

Rasprava je, u prvom čitanju, obavljena i o Prijedlogu zakona o javnim nabavkama BiH, čiji su predlagač poslanici iz Kluba DF-a.

Ovaj zakonski prijedlog dobio je negativno mišljenje Ustavnopravne komisije ovog doma.

Poslanici su razmotrili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

On je podsjetio da se predloženim izmjenama i dopunama Izbornog zakona briše odredba kojom se propisuje mogućnost istovremenog obavljanja izabrane dužnosti i dužnosti u izvršnoj vlasti u periodu do konstituisanja izvršnih organa vlasti izabranih na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu.

Utvrđuje se i da lice koje je izabrano u zakonodavnu vlast na svim nivoima vlasti u BiH za vrijeme trajanja mandata može prihvatiti vršenje izvršne funkcije pod uslovom da mandat u zakonodavnoj vlasti stavi u mirovanje.

Za vrijeme mirovanja mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu sa iste liste sa koje je izabrano lice koje mandat stavlja u mirovanje.

Razmotren je i Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma, bez diskusije poslanika.

O Prijedlogu izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH za period od 2018. do 2021. godine govorio je poslanik Jasmin Emrić /A-SDA/, koji je ovaj materijal ocijenio kao dobar dokument.

LJubica Miljanović iz SNSD-a pozdravila je inicijativu za osnivanje IPA operativne strukture, što će značajno unaprijediti stanje u ovom sektoru, u skladu sa ustavnim okvirima u BiH.

Poslanik SDS-a Mirko Šarović upozorio je na trend smanjenja zaposlenih u ruralnom sektoru, pad poljoprivredne proizvodnje i lošu konkurentnu poziciju domaćih poljoprivrednika zbog niskog podsticaja.

Podnosilac izvještaja, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, u zaključku navodi da je konstantan problem dugogodišnji disbalans između uvoza i izvoza, te da je trgovinski deficit u 2018. godini iznosio više od dvije milijarde KM.

U zaključku je navedeno i da je u 2018. godini BDV u sektoru poljoprivrede porasla za oko 12 odsto, da se povećala površina poljoprivrednog zemljišta u upotrebi i to u Federaciji BiH /FBiH/ 1,29 odsto, u Republici Srpskoj 6,25 odsto i Brčko distriktu 1,63 odsto, ali i da se broj zaposlenih smanjio za 25.000.

U Izvještaju je navedeno da su, od ukupno 66 podmjera, aktivnosti sprovođene na 44 podmjere, da se najveći dio podrške poljoprivrednicima realizuje u vidu direktnih plaćanja, da su finansijska sredstva planirana Strateškim planom za 2018. godinu realizovana u iznosu od 73 odsto od planiranog.

Kao nedostatak navodi se nezadovoljavajuća brzina unapređenja administrativnih i institucionalnih kapaciteta, kao i nepostojanje relevantne baze podataka, što je veliki nedostatak za praćenje rezultata sprovođenja mjera.

Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH, kao i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za prošlu godinu, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH, razmotreni su bez diskusije.

Obavljena je i rasprava o imenovanju Hrvoja Tvrtkovića za generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH, kao i za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, a kanditati su Dragoljub Reljić, Petar Kovačević i Branko Petrić.

Razmotren je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma parlamenta BiH radi sprovođenja procedure za imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Za članove Privremene zajedničke komisije predloženi su poslanici Predrag Kožul, Safet Softić i Jakov Galić, te delegati Sredoje Nović, Bariša Čolak i Amir Fazlić.

Obavljena je i rasprava o Prijedlogu zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma parlamenta BiH za sprovođenje procedure imenovanja zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegijum oba doma parlamenta BiH.

Za članove Privreme zajedničke komisije predloženi su poslanici Sanja Vulić, Borjana Krišto i Adil Osmanović, te delegati Nikola Špirić, Asim Sarajlić i Lidija Bradara.

Poslanici su razmotrili i niz poslaničkih inicijativa, kao i pitanje davanja saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj dva na Ugovor o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj jedan /Ugovor o finansiranju/ – Distribucija električne energije u BiH.

Nakon pauze, Predstavnički dom izjasniće se U 18.00 časova o svim razmotrenim tačkama dnevnog reda.