Jedan od najljepših svjetskih primjeraka spoja umjetnosti i sporta je plakat Miltona Glejzera kojim su 14. zimske olimpijske igre održane u Sarajevu od 8. do 19. februara 1984. godine promovisane na međunarodnoj sceni. Plakat nije distribuisan u bivšoj Jugoslaviji, gdje je i danas gotovo nepoznat.

Originalna ilustracija se čuva u Sarajevu i do sada nije javno izložena.

ASIM ĐELILOVIĆ, profesor na ALU Sarajevo

“Autor se koristi crtežom koji je postignut grafitnom olovkom, potom je koloriran. Sve što je urađeno crnom bojom je urađeno tušem, a dijelovi koji su kolorirani su rađeni akrilom. Dakle, ovo je kombinirani crtež”, rekao je Đelilović.

Jedinstvena Glejzerova ilustracija ne prikazuje samo vještinu majstora ilustracije. Ona je i podsjetnik na najljepše dane u historiji Sarajeva, kada je Sarajevo bilo centar svijeta.

BOJAN HADŽIHALILOVIĆ, profesor na ALU Sarajevo

“Milton Glejzer je kao dobri heroj koji je sve to zapakovao i ostavio”, kazao je Hadžihalilović.

Glejzerov plakaz kojim su promovisane sarajevske olimpijske igre vrlo je tražen na aukcijskim izložbama i među kolekcionarima širom svijeta.

Sarajevski primjerak je eksponat budućeg muzeja bosanskohercegovačkog dizajna.