Operativni tim za vakcinaciju građana protiv koronavirusa u JU Dom zdravlja Zenica kojim rukovodi direktorica dr. sc. prim. Mersija Kasumović, u saradnji sa Gradom Zenica i JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, u proteklom periodu intenzivno je radio na pripremi Plana za vakcinaciju građana Zenice protiv koronavirusa.

Nakon što Domu zdravlja Zenica budu dostavljene velike količine vakcina, vakcinacija građana sprovodit će se u Gradskoj areni u Zenici. U slučaju da se bude trebalo vakcinisati više od 1.000 građana, bit će angažovano oko 150 osoba – radnika Doma zdravlja Zenica, pripadnika Civilne zaštite Grada Zenica, aktivista Crvenog krsta Zenice i radnika JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, saopćeno je iz Doma zdravlja.

Prema planu vakcinacije, građani će koristiti tri ulaza, od kojih je jedan predviđen za invalide i teže pokretne osobe. Svi građani bit će dužni prilikom dolaska na vakcinaciju ponijeti sa sobom identifikacioni dokument na kojem se nalazi jedinstveni matični broj.

“Koordinatori projekta do sada su održali niz sastanaka sa angažovanim licima, koji će dati svoj doprinos da se u Zenici na što bolji način organizuje i sprovede postupak vakcinacije građana. JU Dom zdravlja Zenica osigurat će na dan vakcinacije potrebnu informatičku opremu, sa korištenjem zdravstveno-informacionog sistema. Grad Zenica obezbijedit će sve potrebne uslove za naše građane u Gradskoj areni Zenica, kako bi postupak vakcinacije bio sproveden na način kako je to utvrđeno u Planu vakcinacije građana Zenice protiv COVID-a 19 koji je donesen u JU Dom zdravlja Zenica”, saopćeno je iz te zdravstvene ustanove.

U Gradskoj areni će na dan vakcinacije biti napravljeno po sedam punktova za ljekarske preglede, sedam punktova za vakcinaciju, sedam punktova za administraciju i čekaonica za opservaciju gdje će građani nakon primljene vakcine biti pod nadzorom medicinskih radnika. Za vrijeme boravka građana u čekaonici, Grad Zenica obezbijedio je osvježavajuće napitke.

Foto: dzz.ba

Prema planu vakcinacije, cijeli proces vakcinacije jedne osobe od dolaska do odlaska s lokacije ne bi trebalo da traje duže od pola sata. Također, bit će pojačane kontrole poštivanja propisanih higijenskoepidemioloških mjera.

Prioritet u vakcinisanju imaju zdravstveni radnici, osoblje i korisnici staračkih domova, nakon čega slijedi druga faza kojom je predviđena vakcinacija osoba starijih od 60 godina i hroničnih bolesnika.

U trećoj fazi predviđena je vakcinacija zdravih osoba od 18-64 godine koje rade u značajnim javnim službama (obrazovne institucije, policija, oružane snage, vatrogasci, civilna zaštita, javni prijevoz).

Datum i vrijeme vakcinacije bit će naknadno određeni u zavisnosti od količine vakcina koja pristigne u Dom zdravlja Zenica. Pacijenti će, kako je saopćeno, biti obaviješteni putem medija i nadležnih ambulanti porodične medicine.