Protekao je mjesec dana otkako je IOM napustio kamp Lipa i otkako je u tom kampu buknuo požar. Slike migranata koji su boravili pod otvorenim nebom u nehumanim uslovima su obišle cijeli svijet. Situacija drugačija s obzirom na to da je Lipa šatorsko naselje u kojem migranti imaju bolje uslove za boravak.


Grijači, sanitarni čvorovi i pitka voda – za migrante koji su na Lipi nekoliko sedmica boravili bez bilo kakvih uslova za život sada mnogo znače.

Migrant iz Nepala

Puno je bolje, tu su zaštitari i policija, organizacija je dobra. Dobijemo skoro sve ono što tražimo. Ono najbitnije je da nam nije hladno i da je u ovim šatorima jako vruće

A dok je jednima jako dobro, drugi kažu kako i dalje stanje nije zadovoljavajuće, i da je potrebno puno toga kako bi se moglo normalno živjeti u ovom šatorskom naselju. Iako doktori iz bihaćkog Doma zdravlja dolaze na Lipu, migranti kažu kako im zdravstvena zaštita nije dovoljno dobra.

Migrant iz Kašmira

Naravno da je stanje puno bolje nego ranije ali opet nije toliko dobro. Mi u ovom šatoru već nekoliko dana spavamo na podu, tri prijatelja su jako bolesna a nemamo konkretnu zdravstvenu zaštitu

Za ishranu migranata koji borave u Lipi zaduženi su kantonalni i gradski Crveni križ. Iako je situacija na ovom lokalitetu znatno poboljšana, predsjednik Društva Crvenog križa BiH Husein Kličić smatra da je potrebno što prije početi sa izgradnjom novog migrantskog kampa, a između ostalog, trebaju se uspostaviti tuševi i pomoćni trijažni objekti.

HUSEIN KLIČIĆ, predsjednik Društva Crvenog križa BiH

Crveni križ zajedno sa Ministarstvom sigurnosti radi na opsluživanju tri redovna obroka – podjela obuće, odjeće i pruža prvu pomoć.

S druge strane, u Službi za poslove sa strancima kažu kako se svakodnevno radi na poboljšavanju uslova u Lipi. Istovremeno traju i radovi na demontiranju ostataka zapaljenog kampa, s ciljem kako bi se izgradio centar za dugotrajan

MIRSAD BUZAR, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH

Krenut ćemo i sa izdavanjem ID kartica migrantima koji se nalaze tamo na tom području kako bi se mogla uspostaviti što bolja i efikasnija kontrola samog ulaska i izlaska iz privremenog šatorskog naselja i jedne potpunije kontrole kretanja stranaca na tom području.

Na Lipi trenutno boravi skoro hiljadu migranata koji su smješteni u 30 šatora. Međutim, iako su ublažili humanitarnu krizu, ovi šatori su tek privremeno rješenje dok se ne izgradi kamp za dugotrajan boravak.