U Konjević Polju kod Bratunca počeli su radovi na sanaciji i uređenju dijela korita rijeke Jadar koja protiče kroz ovo mjesto, a koje su oštetile nedavne obilne padavine i bujične vode kada je, zahvaljujući brzoj i organizovanoj intervenciji lokalne civilne zaštite, spriječeno da voda poplavi nekoliko poslovnih i stambenih objekata.

Predsjednik Savjeta ove mjesne zajednice Vehid Delić rekao je da će u narednih deset dana, koliko je predviđeno da radovi traju, biti sanirano i uređeno 500 metara korita kroz naselje i biće urađena utvrđenja na kritičnim tačkama.

On je precizirao da postoji pet kritičnih tačaka na dijelu vodotoka kroz Konjević Polje gdje je moguće probijanje i izlivanje vode iz korita prilikom većih padavina i u toku ove sanacije te kritične tačke biće sanirane i utvrđene da voda ne može izaći iz korita.

Opština Bratunac angažovala je svoju mehanizaciju da obavi sanaciju i utvrdi zaštitni bedem na kritičnim mjestima uz rijeku Jadar.

Zamjenik načelnika bratunačke opštine Salih Dubičić rekao je da je prilikom velikih padavina prije mjesec dana došlo do izlivanja Jadra i čim se voda povukla opština je uputila mašine da se obavi prioritetna sanacija.

“Ovom akcijom predviđeno je da se obezbijede najkritičnije tačke i reguliše korito ove rijeke kroz Konjević Polje čime će se povećati bezbjednost građana i njihove imovine prilikom većih padavina”, istakao je Dubičić