Simulacijska vježba za stolom “Koordinacija 2021”, čiji je cilj testiranje sistema koordinacije, rukovođenja i postojećih planova između i na različitim nivoima vlasti u BiH u odgovoru na vanredne situacije, počela je danas i trajaće do petka, 25. juna.

Vježba će biti izvedena u skladu sa programom saradnje BiH i SAD.

Ministar bezbjednosti BiH Selmo Cikotić izjavio je da je cilj vježbe provjera internih procedura, efikasnost i efektivnost institucija u BiH u smislu odgovora na prirodne, ali i druge nesreće.

“Znamo da se nalazimo na seizmički aktivnom području i ova današnja vježba dizajnirana je kao provjera sposobnosti zemlje da odgovori na zemljotres. Međutim, sličan scenario događa se i u nesrećama izazvanim klimatskim promjenama i mnogim drugim prirodnim nepogodama i nesrećama koje izazove čovjek. Da bismo odgovorili na izazove nesreća koje se iznenada pojave moramo biti dobro pripremljeni”, poručio je Cikotić.

On je istakao da su dobra koordinacija, pripremljenost i međusobna saradnja institucija jako važne u funkciji spasavanja ljudskih života, smanjenja štete i drugih negativnih posljedica koje nesreće mogu izazvati.

Cikotić je rekao da je riječ o vrlo kompleksnoj vježbi koja načinom realizacije treba da provjeri međusobnu koordinaciju, vezu i funkcionalnost svih institucija u BiH.

“U okviru vježbe ključni mehanizam koji se provjerava je međusobna saradnja i koordinacija i brzina odgovora institucija. Provjerava se i mehanizam međunarodne saradnje i pružanja partnerske pomoći. Provjerava se i civilno-vojna saradnja i ovu vježbu na praktičan način podržava Ministarstvo odbrane SAD, koje podržava partnerske zemlje NATO-a i izgradnju njihovih kapaciteta za pripravnost i odgovora na prirodne i druge nesreće”, naveo je Cikotić.

Cikotić je zahvalio SAD za podršku u ovoj vježbi, a posebno za donaciju tri komandno-terenska vozila vrijedna 450.000 dolara, koja su dodjeljena Republičkoj upravi civilne zaštite, Federalnoj upravi civilne zaštite i Odjeljenju javne bezbjednosti Brčko distrikta.

U vježbu su uključene nadležne institucije iz sistema zaštite i spasavanja svih nivoa vlasti, u saradnji sa nevladinim organizacijama.

U vježbi učestvuje i ekspertski tim iz SAD sastavljen od predstavnika inženjerijskog korpusa Vojske SAD i Inicijative civilno-vojnog planiranja u vanrednim situacijama tima SAD, te predstavnici Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama države Merilend, uz posredovanje Kancelarije za odbrambenu saradnju Ambasade SAD u BiH.