Pripadnici Bataljonske grupe lake pješadije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine počeli su na vojnom poligonu “Manjača” četverodnevnu vježbu, u cilju izvođenja NATO ocjenjivanja (NEL-1) po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F).

Pripadnici INF-L-BNG će kroz vježbu ocjenjivanja biti provjereni i ocjenjeni od strane ocjenjivača NATO-a u području interoperabilnosti. To podrazumijeva provjeru obučenosti, organizaciju, strukturu i opremu deklariranih jedinica, po NATO-ovoj listi zadaća.

Uspješnim realiziranjem vježbe NEL-1, ova pjedinica lake pješadije završit će prvi nivo četverogodišnjeg ocjenjivanja po NATO-vom Konceptu operativnih sposobnosti i u potpunosti postati interoperabilna po NATO standardima. Potom slijedi drugi nivo dvogodišnjeg ocjenjivanja u području borbene spremnosti, nakon čega je jedinica certificirana za učešće u multinacionalnim operacijama vođenim NATO-om, operacijama Europske unije i Ujedinjenih nacija.

Radi dostizanja interoperabilnosti s oružanim snagama članica NATO saveza te učešća u izgradnji i očuvanju mira u regiji i svijetu, Oružane snage BiH su 2018. godine deklarirale Bataljonsku grupu lake pješadije . Ova je jedinica u novembru 2019. godine uspješno prošla i vježbu ocjenjivanja SEL-1 (samoocjenjivanje) sukladno NATO procedurama, koja je bila preduslov za realizaciju NEL-1.

Koncept operativnih sposobnosti je program kojim se izgrađuje, dostiže i verificira interoperabilnost i operativna sposobnost deklariranih jedinica za učešće u operacijama predvođenim NATO-om. Do sada je uspješno ocijenjeno 11 jedinica OS BiH (750 pripadnika), koje su NATO ocjenjivači ocijenili borbeno spremnima.

Prilikom pripreme i tokom realizacije vježbe poštuju se sve epidemiološke i higijenske mjere, kao i propisane mjere od nadležnih institucija, a u cilju spriečavanja širenja koronavirusa. Za sve učesnike vježbe osiguran je konstantan nadzor nadležnih medicinskih službi OS BiH, a sredstva za ličnu i kolektivnu higijenu donirala je Britanska ambasada u BiH, navodi se u saopćenju iz Oružanih snaga BiH.