Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa zavodima za statistiku Republike Srpske i Federacije BiH, od danas do 31. oktobra vršiće istraživanje o putovanjima građana BiH.

Za potrebe ovog istraživanja biće anketirano 5.650 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 3.300 iz FBiH, 1.700 iz Republike Srpske i 650 iz Brčko distrikta BiH.

Svrha istraživanja “Turističke aktivnosti stanovnika BiH” je prikupljanje podatka o nacionalnom turizmu, odnosno o putovanjima stanovnika BiH starosti od 15 i više godina, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Podaci iz ankete služe za izračunavanje većeg broja statističkih indikatora koji predstavljaju značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji i doprinose izgradnji i razvoju modernog statističkog sistema i stvaranju pouzdane statistike.

Podaci za anketu prikupljaće se u dva talasa, od kojih prvi obuhvata putovanja građana od januara do septembra 2019. godine.

Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditovano od Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.