Federalni štab civilne zaštite donio je danas naredbu da u Federaciji BiH počnu raditi ugostiteljski objekti, potvrđeno je za BHRT iz FUCZ. Takođe, donesena je i naredba o početku rada javnog prevoza.

Pokretanje gradskog sabraćaja ponovo se planira od 15. maja, a Federalni štab je donio i odluku se dozvoljava ponovno uspostavljanje linijskog i vanlinijskog prevoza putnika počevši s tim datumom.

Federalni štab je takođe donio naredbu kojom se već od danas dozvoljava pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

U ugostiteljskim objektima zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila (šiša).

Štab FBiH je obavezao kantonalne štabove civilne zaštite da razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola.