Peti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača između EU i BiH, biće održan danas u formatu video-konferencije, najavljeno je iz Direkcije za evropske integracije (DEI) Savjeta ministra.

Sastanku, u ime Evropske komisije kopredsjedavaće Zbignjiev Zak iz Generalnog direktorata za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, a u ime BiH predstavnik Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskkih odnosa Savjeta ministara Hamdo Tinjak.

Na sastanku će biti govora o realizaciji prioriteta u oblastima konkurencije, državne pomoći, javnih nabavki, bankarstvu, osiguranju i drugim finansijskim uslugama, te zaštiti zdravlja.

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju jedan je od sedam pododbora, zajedničkih tijela BiH i EU, osnovanih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u svrhu praćenja i nadzora nad njegovim sprovođenjem.