U okviru projekta USAID-a „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, Transparensi internešenel, zajedno sa partnerskim organizacijama, provodiće monitoring izborne kampanje.

Do prvog juna otvoren je javni poziv za prijavu posmatrača koji će obavljati nadzor. Cilj projekta je uočiti i dokumentovati zloupotrebu javnih resursa u predizbornoj kampanji.

Oko 70 posmatrača iz 70 gradova BiH pratiće predizborne aktivnosti političkih stranaka. U Transparency interantionalu navode da je cilj uočiti i dokumentovati slučajeve korišćenja javnih sredstava i pozicija u svrhu izborne promocije. Motiv za takvu vrstu monitoringa proizišao je iz prethodnih kampanja gdje su uočene brojne zloupotrebe javnih resursa.

IVANA KORAJLIĆ, Transparency International BiH

Naši izvještaji o monitoringu koje smo radili ranije pokazuju da je javna ptorošnja posebno kada govorimo o javnim nabavkama i slično skočila za 30-40% u izbornim godinama. Vidimo da se svi reusursi institucija potčinjavaju izbornim aktivnostima. Imate zloupotrebu javnih sredstava kroz kampanje koje se provode da određeni funkcioneri koji zapravo koriste svoju promociju u institucijama da sebi finansisraju kampanju i svojoj stranci, a sa druge strane imate situaciju da se iz javnih sredstava zapravo izvlače sredstva da bi se finansirala kampanja.

Pod lupom će biti i i druge nepravilnosti poput pritisaka na birače, izvještaji o troškovima u izbornoj kampanji. Očekuju da će, dokumentovanjem nepravilnosti, ukazati na potrebu izmjene Izbornog i Zakona o finansiranju poltiičkih stranaka. Prethodna iskustva pokazala su da je zloupotreba javnih resursa za promotivnu kampanju teško dokaziva pa tako ostaje nesankcionisana, slaže se i urednik portala Kapital.

SINIŠA VUKELIĆ, Capital.ba

To je nešto što je nedostatak Izbornog zakona i drugih zakonskih propisa koji ne ograničavaju striktno kako se zvaničnici moraju ponašati u kampanjama. S druge strane sam ZAkon o sukobu interesa je loše postavljen i tako definisna tako da to možete uvijek tumačiti na različite načine.

Radi se o stotinama hiljada KM koje nigdje nisu evidentirane kao predizborna kampanja, navode u Koaliciji Pod lupom.

VEHID ŠEHIĆ, Koalicija „Pod lupom“

Ono što smo mi, Pod lupom razmišljali da se izmijeni u jednom dijelu ZAkon i da se upravo oni koji su trenutno na vlasti koji su u situaciji da zloupotrebljavaju javna sredstva bude zabranjen javni skup ukoliko su taj dan u službeno dolazili u neku jedinicu lokalne samouoprave, gradove, opštine, jer često ujutro imaju ofiicjelni razgovor a popodne predizborni skup. To je jedini način da se spriječi makar u tom segmentu zloupotreba svega onoga što im je na dohvat ruke.

U Transprency internationalu navode da će posmatrači koji će nadzirati predizborne aktivnosti prikupljanje podataka vršiti u skladu sa posebno izrađenom metodologijom za monitoring izborne kampanje. Nadzor bi trebao početi u avgustu, tri mjeseca prije izbora.