Opština Berkovići u saradnji sa Fondacijom “Mozaik” formirala je Omladinsku banku. Cilj je aktivirati mlade da pripreme projekte od interesa za ovu lokalnu zajednicu. Godišnji budžet ove banke je sedam i po hiljada KM. Za pojedinačne projekte previđeno je od 500 do hiljadu 500 KM.

Fondacija “Mozaik” u saradnji sa Opštinom Berkovići obezbijedila je za ovu godinu 7.500 KM za Omladinsku banku. Kako kažu u ovoj opštini, minimalno će podržati pet projekata iznosima od 500 do 1.500 KM. Projekte mogu predložiti neformalne grupe mladih, koje obezbijede i doprinos zajednice od pedeset odsto.

“Pozivamo sve mlade ljude u Berkvićima da se prijave, odnosno da se uključe u pisanje projekata. Mi ćemo te projekte mentorisati i pomoći sve što je potrebno”, kaže Radoje Ćupina, koordinator Omladinske banke Berkovići.

“To ne mora biti isključivo u novcu, već može biti i donacija u vidu roba ili usluga. Pored grantova za realizaciju projekata, Omladinska banka Berkovići raspolaže sa određenim fondom za sufinansiranje pokretanja biznisa kroz preduzetništvo, ili komercijalno poljoprivredno gazdinstvo”, kaže Bojan Samardžić, zamjenik gradonačelnika Opštine Berkovići.

Ovaj projekat ima za cilj uključivanje i aktivaciju mladih ljudi u rad njihovih lokalnih zajednica. Opština Berkovići је prvi put u Omladinskoj banci Bosne i Hercegovine.

Značaj Onladinske banke Berkovići, pored ovih sredstva kojim raspolaže, jeste u tome što se mladi ljudi po prvi put susreću sa rukovođenjem i mobilizacijom resursa u lokalnoj zajednici”, kaže Samardžić.

Poziv za projekte je raspisan 14. februаra i otvoren je do 9. marta do kada se svi zainteresovani trebaju prijaviti u lokalnoj zajednici.