Predstavnici hrvatskog naroda, koji djeluju u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pozdravili su inicijativu zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Dragana Čovića o obilježavanju 25 godina od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir o suverenosti i postizanju trajnog mira u BiH.

Inicijativa Čovića o obilježavanju 25. godišnjice potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir usvojena je na Zajedničkom kolegiju Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH 8. oktobra.

Kako su naveli, Opšti okvirni sporazum za mir dogovoren u Dejtonu, parafiran u Parizu, sačinjen od 11 Aneksa čini okosnicu moderne, samostalne i suverene Bosne i Hercegovine.

“Danas, 25 godina poslije, posebno važnim držimo Aneks 4. kojim je definirano ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i u čijoj je preambuli istaknuto natkrovljujuće načelo Ustava BiH, a odnosi se na konstitutivnost tri naroda”, istaknuli su.

Konsocijacijska načela ugrađena u Ustav BiH implementirana kroz konstitutivnost tri naroda s razlogom su postavljena kao temeljno načelo i ustavni meritum, dodali su u saopštenju.

Istakli da jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda mora biti realizovana kako to nalaže Ustav BiH i usklađena s odlukama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava kako bi legitimno predstavljanje bilo osigurano na svim administrativno – političkim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Saopštenje potpisuju zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Dragan Čović, zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto, predsjedavajuća Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda PSBiH Lidija Bradara i predsjedavajući Kluba poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH u Predstavničkom domu PSBiH Nikola Lovrinović.