Savjet nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvu civilnih poslova BiH i ministarstvima obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH preporučuje da daju prioritet projektima podrške nacionalnim manjinama, koji obuhvataju promociju očuvanja jezika, kulture i tradicije nacionalnih manjina BiH.

Kako su naveli, Savjet nacionalnih manjina BiH takođe smatra da treba usvojiti strategiju nacionalnih manjina na državnom nivou. Ovaj zaključak biće upućen Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Na današnjoj sjednici je usvojena i Informacija za Zajedničku komisiju za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o aktima kojima se reguliše rad Savjeta nacionalnih manjina BiH.

Usvojeni su odgovori na pitanja Savjeta Evrope u kontekstu pripreme za podnošenje Petog periodičnog izvještaja BiH o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju principa utvrđenih u Okvirnoj konvenciji Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina. Savjet nacionalnih manjina BiH ove odgovore poslaće Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.