Uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona obavijestila je sve pravne i fizičke osobe na području kantona da će kantonalni inspektori u narednom periodu vršiti pojačan inspekcijski nadzor nad provođenjem nove naredbe Kriznog štaba u ugostiteljskim objektima na području ZDK.

Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona donio je 7. avgusta naredbu, koja se primjenjuje od 11.avgusta, a koja je donesena u uslovima usložnjene epidemiološke situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Inspekcijski nadzori biće vršeni svaki radni dan, kako u redovnom radnom vremenu tako i u poslijepodnevnim satima, te u dane vikenda.

U slučaju da bude utvrđeno da se naredba ne poštuje, inspektori će u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, koje uključuju i pokretanje krivičnih prijava protiv počinioca koji ne izvršavaju naredbu u uslovima pandemije Kovid-19, za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu FBiH, saopšteno je iz Pres-službe ZDK.

Podsjetimo, novom naredbom kantonalnog Kriznog štaba, rad ugostiteljskih objekata na području ZDK dozvoljen je do 23:00 časa.