Polovina, od ukupno 55 hiljada učenika osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu krenuće danas u škole, a polovina narednog ponedjeljka. Škole su opremljene dezinfekcijskim sredstvima, maskama i uređajima za mjerenje temperature.

Glavno pitanje pred početak ove školske godine za Vladu Tuzlanskog kantona je bilo kako osigurati da 55 000 učenika u 120 osnovnih i srednjih škola u ovom kantonu pohađa nastavu sa što manje rizika od zaraze koronavirusom.

FAHRETA BRAŠNJIĆ, ministrica obrazovanja u Vladi TK

“Vlada TK je izdvojila značajna sredstva za nabavku tečnih sapuna, dezinfekcionih sredstava, maske su nabavljene za sve učenike, za sve zaposlenike, odradili smo postere ponašanja, škole su dobrim dijelom iscrtale po hodnicima, po dvorištima distancu od 2 metra itd., tako da u ovim uslovima u kojima se nalazimo možemo reći da smo spremni.“

Što se tiče samog odvijanja nastave, učenici u odjeljenjima koja imaju više od 15 učenika biće podijeljena u dvije grupe kako bi se smanjila mogućnost prenosa virusa. Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola poći će u školu 7. septembra i nastava će se odvijati svakodnevno, ali u grupama i po 120 minuta nastave.

FAHRETA BRAŠNJIĆ, ministrica obrazovanja u Vladi TK

Nakon što učiteljica odradi sa jednom grupom maksimalno 120 minuta, onda se prostorija čisti, prozračuje i nakon pola sata dolazi druga grupa. I tako svaki dan. Znači mi u stvari sad u jednoj smjeni ćemo imati sve učenike ali u dva različita termina.“

Kad su u pitanju učenici od 5. do 9. razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola, nastava će se odvijati takođe po grupama, ali će jedna grupa biti u školi jednu sedmicu i pratiti nastavu po intenzivnom programu, da bi druga grupa tu nastavu pratila naredne sedmice. Nastavnici imaju obavezu da sa učenicima, koji te sedmice ne dolaze u školu, komuniciraju preko digitalne platforme i šalju im dodatne materijale za savladavanje pređenog nastavnog programa. Ovdje nije riječ o klasičnoj online nastavi, koju su učenici imali ovog proljeća, čime je otklonjena i bojazan nastavnika da će im biti povrijeđena prava iz radnog odnosa.

ADMIR TERZIĆ, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH

“Pri kraju je izrada izmjena i dopuna pedagoških standarda, gdje ćemo mi omogućiti da se radnicima onaj dio nastave, koji ima bude eventualno nedostajao, može namiriti sa drugim ostalim poslovima, ali u svakom slučaju neće biti opterećenja više od onog što je propisano Zakonom i kolektivnim ugovorima.“

Velike pripreme za početak nastave su urađene i u Zavodu za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, koji pohađa 127 učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Nastava u ovom Zavodu se odvija u odjeljenjima od dva do deset učenika i moguće je poštovati sve odluke Kriznog štaba.

DAMIR MURATOVIĆ, Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla

“Od preuzimanja učenika, kada dolaze u školu, znači na realiciji roditelj – nastavnik, zatim užina ućenika će se odvijati naša kafe kuharica će odnositi u učionice, takodje obezbijedjena je distanca i za vrijeme nastave tjelesnog odgoja i informatike a naročita pažnja se posvećuje učenicima na smještaju u internatskom smještaju, znači bićemaksimalno dva učenika u sobama.“

Djeca bez maske neće moći ući u školu, a prilikom ulaska u školu biće im mjerena temperatura. Nastavnici apeluju na roditelje da djecu, koja imaju bilo kakve simptome zaraze, ne šalju u školu. Nastavnici obećavaju da će svojim primjerom u nošenju maski uticati na učenike da ih slijede.