Inspektorat Republike Srpske donio je rješenje kojim je rektoru Uiniverziteta za poslovne studije Radovanu Klincovu naređeno da poništi diplomu izdatu na ime Osmana Mehmedagića, direktora Obavještajno bezbjednosne agencije BiH, i da u Službenom glasniku RS ovu diplomu proglasi ništavnom. Ovo je za BHRT potvrđeno iz inspektorata RS.

Inspektorat Republike Srpske donio je 5. avgusta rješenje o poništenju diplome koja je izdata 21. septembra 2007. godine.

Mehmedagiću u novembru ove godine ističe mandat na čelu obavještajne agencije.

Početkom godine Tužilaštvo BiH je pokrenulo istragu o lažnim diplomama i tada su zatražili od svih bezbjednosnih agencija da dostave diplome o završenom obrazovanju. Sve bezbjednosne agencije su dostavili te podatke, osim OBA.

Osman Mehmedagić Osmica je diplomu na ovom univerzitetu stekao još 2007. godine.