Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH od siječnja do listopada 2019. uplatili 4.361.403.458 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 96.973.492 KM više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U strukturi direktnih poreza za navedeno razdoblje porez na dobit naplaćen je u iznosu 325.605.192 KM, a za listopad 29.784.071 KM; porez na imovinu naplaćen je u iznosu 87.243.245 KM, a za listopad 8.802.779 KM; ostali porezi naplaćeni su u iznosu 535.087 KM, a za listopad 57.339 KM; porez na dohodak naplaćen je u iznosu 345.644.555 KM, a za listopad 35.046.804 KM; a naknade i takse naplaćene su u iznosu 344.654.712 KM, a u listopadu 38.272.856 KM.

U razdoblju od siječjnja do listopada 2019. naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.013.277.510 KM, a za listopad 310.219.647 KM.

U strukturi doprinosa za navedeno razdoblje naplaćeno je: doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.677.597.855 KM, a za listopad 172.204.920 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.196.284.817 KM, a za listopad 123.680.917 KM; te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 139.394.837 KM, a u listopadu 14.333.810 KM.

Po službenim evidencijama iz Jedinstvenog sustava registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. listopad 2019. je 536.768 i u taj broj nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju na osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.