Protest porodica žena i djece smještenih u kampovima u Siriji održan je pred zgradom Parlamenta Bosne i Hercegovine. Cilj je skrenuti pažnju vlastima naše zemlje na loš položaj njihovih najmilijih, ali i podsjetiti ih da se aktivnije angažuju na njihovom povratku.

Dvadesetdevet žena i sedamdesetoro djece se, prema najnovijim pdacima bezbjednosnih službi u Bosni i Hercegovioni, nalazi u dva sirijska kampa. Radi se o kampovima Al Hol i Al Roj. Porodice žena i djece tvrde da se o njihovom položaju u Siriji malo zna, ali da sve informacije koje uspiju da dobiju ukazuju na to da je on izuzetno nepovoljan, da žive u lošim uslovima i da je način na koji su tretirani nehuman.

Upravo je to razlog zbog kojeg su se okupili ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon kraćeg protesta planirano je da svoje zahtjeve uruče Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

Od državnih vlasti traže da se aktivnije uključe u proces povratka državljanki BiH iz Sirije i njihove djece.
Ranije se iz Ministarstva Bosne i Hercegovine moglo čuti da je taj proces sada posebno usporen zbog pandemije koronavirusa, ali i da se povrat državljana Bosne i Hercegovine može upriličiti na isti način kao što je to bilo u martu prošle godine, kada se u našu zemlju vratilo sedam muškaraca, šest žena i dvanaestoro djece.