Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da je sa rukovodstvom Sindikatom pravosuđa RS danas dogovoren tekst posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u pravosuđu.

“Priveli smo kraju višesedmične razgovore i zahvaljujem Sindikatu što smo došli do toga da očuvamo dosadašnja prava predviđena posebnim kolektivnim ugovorom i da razmotrimo mogućnosti za unapređenje”, rekao je Kasipović novinarima u Banjaluci nakon razgovora sa rukovodstvom Sindikata pravosuđa.

On je istakao da je uvjeren da će tehnički dio posla završiti do 19. avgusta do kada je na snazi važeći posebni kolektivni ugovor.

“Neophodno je prečišćavanje teksta posebnog kolektivnog ugovora u narednih dan ili dva, potrebno nam je mišljenje Ministarstva finansija i odluka Vlade. Uvjeren sam da nećemo imati nikakvu pravnu prazninu”, kaže Kasipović.

On je precizirao da je jedno od pitanja na kojima će raditi zajedno sa Sindikatom stvaranje mogućnosti u budućim budžetima kako bi bili obezbijeđeni sistematski pregledi zaposlenih.

“To smatramo veoma važnim pitanjem i Ministarstvo pravde će u okviru Vlade uložiti svaki mogući napor da dođemo do takvog rješenja. Takođe, važno je da riješimo status ljudi koji po prirodi posla dođu u situaciju da idu u drugi grad udaljen više od 60 kilometara od njihovog mjesta boravka i pokrivanje dijela njihovih troškova”, naglasio je Kasipović.

Na pitanje da li će novi posebni kolektivni ugovor iziskivati više novca iz budžeta, Kasipović je istakao da u ovoj godini neće biti te potrebe, a da će u narednoj godini biti neophodno neznatno povećanje.

“Sredstva za sistematski pregled zaposlenih ćemo nastojati da obezbijedimo u budžetu za 2020. godinu. To su mala sredstva ako na vrijeme otkrijemo da neko od zaposlenih ima problem. Ako pomognemo jednom čovjeku da zaštiti svoje zdravlje nijedno budžetsko izdvajanje nije preveliko”, naglasio je Kasipović.

Govoreći o opštem kolektivnom ugovoru, Kasipović je rekao da razgovori između Vlade i socijalnih partnera traju predugo.

“Važno je da se što prije dođe do opšteg kolektivnog ugovora. Nadam se da ćemo brzo doći do rješenja, a to bi bila prilika i da eventualna pobošljnja teksta opšteg kolektivnog ugovora budu automatski primjenjivana i na oblast pravosuđa”, izjavio je Kasipović.

Predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović izjavio je da je i važeći posebni kolektivni ugovor dobar za radnike, a da su sada radili na nadogradnji pojedinih odredbi i razjašnjenju neodumica kao što je tumačenje odredbe o pripravnosti radnika.

On je istakao da se posebni kolektivni ugovor odnosi na 2.521 radnika u pravosudnim institucijama RS.

“Zahvaljujem se ministru jer je iskazao razumijevanje za naše zahtjeve. Važno je što smo uveli sistematski pregleda za zaposlene u pravosudnim institucijama. Radili smo i na pojašnjenjima odredbi koje se odnose na ovlaštena službena lica koja idu na teren kako bi definisali njihova prava i smatram da smo to dobro uradili i zaštitili te radnike da bi mogli normalno obavljati svoje zadatke. Njima će biti obezbijeđen smještaj i dobijaće deset odsto iznosa cijene rada tog radnika provedene na terenu”, kaže Petrović.

On je rekao da u budućnosti treba jasnije definisati pitanje isplate naknade za prevoz, te povećati plate zaposlenih u pravosudnim institucijama jer je krajnje vrijeme za to.