Posljedice pandemije koronavirusa najviše su osjetila preduzeća u sektoru turizma i uslužnih djelatnosti, gdje su mikro preduzeća i samozaposlenici dominantni akteri, rezultati su istraživanja Centra za politike i upravljanje (CPU).

CPU je izradio publikaciju pod nazivom “Uloga i položaj mikro biznisa u BiH u svjetlu pandemije Covid-19”, a koja obuhvata značaj mikro preduzeća i samozaposlenika za ekonomiju BiH i njihov kapacitet da se nose s kratkoročnim i srednjoročnim ekonomskim posljedicama pandemije Covid – 19.

Kako je navedeno, imajući u vidu udio mikro preduzeća u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti, gubitak radnih mjesta i poslova u ovom sektoru neminovno će se odraziti na širu socio-ekonomsku situaciju u BiH.

U svjetlu aktuelnih izazova nastalih uslijed ekonomske krize izazvane pandemijom Covid-19, a u cilju dugoročnog osnaživanja pozicije i statusa mikro preduzeća i samozaposlenika u ekonomiji BiH, ovo istraživanje razmatra nekoliko ključnih aspekata problema s kojima se suočavaju poduzetnici i djelatnici ovog ekonomskog sektora.

U skladu s nalazima istraživanja, navedene su i detaljno obrazložene konkretne preporuke u vezi s pravnim statusom mikro preduzeća, obrta i freelancera i sa načinima jačanja udruženja subjekata u sektoru mikro biznisa, saopćeno je iz CPU.