Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Srednju i Jugoistočnu Evropu Šarlot Rue potpisali su dva ugovora u vezi sa projektima javnog prevoza u Sarajevu vrijednosti 35 miliona evra.

Bevanda je rekao novinarima da su potpisali ugovor o zajmu za nabavku električnih trolejbusa i rezervnih dijelova u Sarajevu u vrijednosti 15 miliona evra i ugovor o zajmu za rekonstrukciju tramvajske pruge u vrijednosti 20 miliona evra.

On je naveo da je decembar 2021. godine rok za nabavku električnih trolejbusa, a decembar 2022. godine za rekonstrukciju tramvajske pruge.

Prema njegovim riječima, oba kredita su alocirana na Kanton Sarajevo, a uslovi zajma su vrlo povoljni, sa rokom otplate 15 godina, uključujući grejs-period od dvije i tri godine na otplatu glavnice.

Rue je naglasila da je zagađenost vazduha u Sarajevu najveći izazov kada je riječ o zaštiti okoline i ovim projektima će biti obezbijeđeno smanjenje zagađenosti i smanjenje potrošnje električne enrgije.

Ona je istakla da ova dva projekta ne predstavljaju samo velika ulaganja u kvalitetan javni prevoz u Sarajevu, već će rezultirati smanjenjem emisije ugljen-dioksida za 30 odsto.

Prema njenim riječima, zajam od 20 miliona evra biće upotrijebljen za rekonstrukciju 19,5 kilometara tramvajske pruge kojom upravlja “Gras”, a 15 miliona evra će biti utrošeno za nabavku do 25 novih električnih trolejbusa.

“Uz novu tramvajsku prugu i upotrebu novih trolejbusa biće unaprijeđen javni prevoz i do 50 odsto smanjena potrošnja električne energije”, naglasila je Rue.

Ona je dodala da su oba projekta dio inicijative EBRD-a pod nazivom “Zeleni gradovi” u okviru koje dobijaju podršku za rješavanje pitanja zaštite životne sredine, a kojom su obuhvaćeni Banjaluka i Zenica.

Rue je zahvalila za podršku Vladi Japana i naglasila da EBRD i u drugim gradovima i opštinama u BiH realizuje mnoge projekte i zainteresovan je za nastavak saradnje.