Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i direktorica Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH Manuela Naesl potpisali su danas u Sarajevu dva ugovora između BiH i EBRD-a.

Riječ je o ugovoru o grantu u vezi sa Projektom regionalnog vodovoda Plava voda, te o ugovoru o zajmu u vezi sa Projektom izgradnje regionalne deponije za kruti otpad u Živinicama.

Bevanda je nakon potpisivanja kazao da se radi o značajnim ugovorima sa EBRD-om, dugogodišnjim partnerom u finansiranju važnih projeketa u BiH. Prvi ugovor o grantu između BiH i EBRD-a u vrijednosti je dva miliona evra, koje Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) donira kao podršku projektu regionalnog vodovoda Plava voda. Za ovaj projekat ranije su osigurana sredstva iz zajmova EBRD-a i Razvojne banke Savjeta Evrope od po 11 miliona evra.

“Realizovanjem ovog projekta biće osigurana pouzdana i dugoročna vodoopskrba za opštine Travnik, Zenica, Novi Travnik, Vitez i Busovača i time redovna vodoopskrba za oko 250.000 stanovnika”, naglasio je Bevanda.

Drugi ugovor, kako je dodao, odnosi se na projekat regionalne deponije za kruti otpad u Živinicama kojim se osiguravaju sredstva u iznosu od pet miliona evra, a cilj projekta je riješiti dugogodišnji problem sa otpadom u gradu Živinice, opštinama Banovići i Kladanj, na način da se jednostavno uvodi standard upravljanja otpadom i da se unaprijedi i približi standardima EU.

“Uvjeren sam da će projekat biti realizovan u predviđenim rokovima do kraja 2021. godine, i da će time biti riješeno pitanje regionalne deponije u Živinicama. Što se tiče uslova zajma, rok otplate je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda”, dodao je Bevanda.

Direktorica Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH Manuela Naesl je kazala da će oba projekta unaprijediti kvalitet i održivost usluga koje se pružaju građanima na lokalnom nivou.

“Zajam EBRD-a u iznosu od pet miliona evra za izgradnju regionalne deponije i reciklažnog dvorišta u Živinicama je prvi korak onoga što se naziva upravljanje otpadom u tkz. cirkularnoj ekonomiji. Radiće se o unaprijeđenim uslugama upravljanja otpadom u Živinicama, Kladnju i Banovićima. Budući da su Srebrenik i Lukavac takođe izrazili interes za korištenje ove deponije, od projekta bi direktnu korist trebalo da ima oko 180.000 stanovnika”, kazala je, između ostalog, Naesl.