Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv Zijada Mutapa i još četiri osobe, optužene za organizovani kriminal i sprečavanje otkrivanja i dokazivanja stradanja mladića Dženana Memića.

Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv:

  1. Mutap Zijada, rođenog 1959. godine u Sarajevu
  2. Ramić Alise (ranije Mutap), rođene 1996. godine u Njemačkoj
  3. Dupovac Hasana, rođenog 1973. godine u Hadžićima
  4. Barić Josipa, rođenog 1963. godine u Sarajevu
  5. Ožegović Muamera, rođenog 1981. godine u Foči

Navode opužbe, Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 88 svjedoka, od čega 16 uz dodijeljene mjere zaštite, kao i prilaganjem oko 150 dokaznih materijala.

Za šta su sve optuženi?

Optuženi se terete da su, u periodu od 8. februara 2016. godine, pa nadalje, pristupili grupi za organizovani kriminal, formiranoj od strane Zijada Mutapa i drugih, a koja je organizovana radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić sin Muriza, rođen 1994. godine, zadobio teške tjelesne povrede opasne po život dana 08.02.2016. godine u Velikoj Aleji, opština Ilidža, usljed kojih povreda je 15.02.2016. godine preminuo u Kliničkom centru Sarajevo.

U optužnici se navodi da su optuženi vršili prikrivanje dokaza i počinilaca fingiranjem dokaza, prikrivanjem njima poznatih činjenica, te preduzimali radnje sa ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Memić Dženan zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Prema navodima optužnice, po prethodnom dogovoru, optuženi Mutap Zijad je ostvarivao kontakte sa više osoba, među kojima i optuženima, koji su osobno, kao i u dogovoru s njim i njegovim uputama, u cilju prikrivanja počinilaca i načina stradanja Memić Dženana, počinili nezakonite radnje tako što su: neovlašteno i bez naredbe nadležnog suda izuzimali dokaze u vidu snimaka video-nadzora, neovlašteno fingirali i podmetali dokaze koji to stvarno nisu, navodili djelatnike MUP-a KS na donošenje i potpisivanje akata koji ne odgovaraju utvrđenom činjeničnom stanju, dostavljali fingirane dokaze na vještačenja prikazujući iste kao stvarne, te na taj način vršili ometanje i usmjeravanje istrage u pogrešnom smjeru, prikrivali činjenice koje su im poznate, uništavali dokaze prikupljene sa mjesta događaja a koji se odnose na stradanje Memić Dženana, a sve u namjeri da prikriju stvarne počinioce i stvarni način na koji je Memić Dženan zadobio teške tjelesne povrede od kojih je preminuo.

Optuženi se terete za organizovani kriminal, a u vezi sa krivičnim djelima: protuzakonito posredovanje, pomoć počiniocu nakon počinjenog krivičnog djela, sprječavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza.