U Kantonu Sarajevo je od 1. aprila došlo do povećanja novčanih i drugih materijalnih davanja za korisnike socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.

Kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ivana Prvulović istakla je danas da povećanje iznosi sedam odsto, a u budžetu Kantona Sarajevo za ovu namjenu osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 1.300.000 KM, saopšteno je iz Kantona Srajevo.

Prvulovićeva je istakla da će doći do povećanja dodatka na djecu, naknade umjesto plate ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčane pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu, jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci ili za dodatnu ishranu majke dojilje.

Ona je naglasila da je došlo do povećanja i stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne novčane pomoći, izuzetne novčane pomoći, te novčane naknade za vrijeme čekanja na zaposlenje.