Povjerenstvo za sigurnost Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH zatražilo je od federalne Vlade da ispita mogućnost raskidanja ugovora sa poduzećem “Srebrena malina”, koje je uvezlo sporne respiratore iz Kine, te razrješenje direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka.

Razmatrajući slučaj “respiratori”, Povjerenstvo je usvojilo 12 zaključaka, među kojima i zaključak da je Federalna uprava civilne zaštite stvorila obligacioni odnos sa podduzećem “Srebrena malina” Fikreta Hodžića u trenutku kada je imala informaciju da to društvo nema dozvolu Agencije za promet medicinskim sredstvima.

Ocijenjeno je da se Federalna uprava civilne zaštite nije ponašala sa pozornošću dobrog gospodarstvenika i stručnjaka kao učesnik obligacionog odnosa sukladno Zakonu o obligacionim odnosima i da nije provjerila profesionalnu sposobnost “Srebrene maline” za sklapanje ugovora u vrijednosti od 10,5 milijuna KM za nabavku respiratora.

Povjerenstvo je navelo da je Federalna uprava civilne zaštite propustila da osigura adekvatnu garanciju da će “Srebrena malina” ispoštovati ugovorne obveze.

U jednom od danas usvojenih zaključaka ističe se da Vlada FBiH nije adekvatno nadzirala rad Federalne uprave civilne zaštite.

Povjerenstvo je predložilo da Parlament FBiH od Vlade zahtijeva razrješenje ravnatelja Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i da se žurno pripremi zakonska regulativa kojim bi Federalna uprava civilne zaštite bila u nadležnosti MUP-a FBiH.