Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici je dala pozitivno mišljenje i Domu preporučila da da saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanja novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac – Ljubovija.

Preporučeno je i davanje saglasnosti na Sporazum o primjeni XI dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. decembra 1982. te na Notu – sporazum o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2014. i 2015. godinu.

Radi odsustva predlagača sa dnevnog reda sjednice skinuta je poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković – Lepić i Damira Arnauta. Riječ je o inicijativi koja glasi: “Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative započnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine”.

Kako je saopćeno iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH, Komisija je primila k znanju i Izvještaj sa sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice od 9. decembra 2020. godine.