PRAVILA O POSTUPANJU BHRT‐a TOKOM IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA LOKALNE IZBORE 2020. U BOSNI I HERCEGOVINI

I OPĆE ODREDBE

Pravilima o postupanju BHRT‐a tokom izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. (u daljnjem
tekstu: Pravila) uređuju se aktivnosti i postupanje Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BHRT) u periodu izborne kampanje za Lokalne izbore 2020.

U skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o medijskom predstavljanju
političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (u daljnjem
tekstu: Pravilnik), Kodeksom o audiovizuelnim i medijskim uslugama radija (u daljnjem tekstu: Kodeks), Uputstvom CIK-a o rokovima u redoslijedu izbornih aktivnosti (Službeni glasnik BiH, br. 25/20) te Uređivačkim načelima Javnog radiotelevizijskog sistema u Bosni i Hercegovini, BHRT će pratiti Lokalne izbore 2020.

U smislu ovih Pravila, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • Centralna izborna komisija BiH je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine
 • Izbori su Lokalni izbori 2020. koji će biti održani 15. 11. 2020.
 • Politički subjekt podrazumijeva političku stranku, nezavisnog kandidata, udruženje, grupu, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata, ovjerenu za učešće na izborima u skladu sa Izbornim zakonom BiH
 • Izborna kampanja je period od 30 dana prije dana održavanja izbora u kojem politički subjekt na zakonom utvrđen način obavještava birače i javnost o svom programu i kandidatima za predstojeće izbore
 • Političko oglašavanje podrazumijeva emitiranje i objavljivanje oglasa, javnih poziva, spotova i bilo kojeg drugog vida javnog oglašavanja političkih subjekata
 • Cjenovnik je Cjenovnik usluga oglašavanja političkih subjekata s općim uvjetima na BHT1 i BH radiju 1 za Lokalne izbore 2020.

II PROGRAMSKA PRAVILA BHRT‐a

 1. BHRT će zvaničnu izbornu kampanju za Lokalne izbore 2020. započeti objavom u
  programu 15. 10, a završiti 24 sata prije održavanja izbora, dakle 14. 11. 2010. u 07.00 sati.27
 2. BHRT će u predstavljanju izbornih aktivnosti u svojim programima osigurati poštivanje
  novinarskih načela, općeprihvaćenih pravila i načela profesionalnog i fer izvještavanja, te
  garantirati novinarsku nezavisnost, profesionalnost i stručnost.
 3. U vrijeme izborne kampanje za Lokalne izbore 2020. BHRT će proizvoditi i emitirati
  poseban Izborni program na BHT1 i BH radiju 1, te sadržaje za BHRT portal.
 4. Obaveza BHRT je 3‐minutno neposredno obraćanje političkih subjekata na BHT1, BH radiju 1,
  koji su se javili na poziv BHRT‐a za neposredno političko obraćanje. Datum početka
  emitiranja neposrednog političkog obraćanja je 15. 10. 2020, u terminu od 17:45 do 18:00
  na BHT1 i od 11:15 do 11:30 na BH radiju 1. Redoslijed emitiranja 3‐minutnog neposrednog
  obraćanja političkih subjekata zasnivat će se na žrijebanju za utvrđivanje redoslijeda političkih
  subjekata Centralne izborne komisije BiH. Redoslijed emitiranja neposrednog obraćanja
  BHRT će objaviti na internet stranici www.bhrt.ba.
 5. BHRT će tokom izborne kampanje omogućiti svim političkim subjektima, koji su se kandidirali
  pod jednakim uvjetima, pravo na iznošenje stavova i političku promociju u skladu sa Pravilnikom.
 6. Kandidati/kinje koji/e su ujedno i državni zvaničnici neće imati povlašten položaj u odnosu
  na ostale učesnike izbornih programa BHRT‐a. Njihove redovne aktivnosti neće biti korištene u
  izborne svrhe. Informiranje o redovnim aktivnostima državnih zvaničnika bit će u okviru
  Informativnog programa BHRT‐a samo kada se radi o aktivnostima koje proizlaze iz zakonom
  utvrđenog djelokruga tijela kojem pripada i to bez navođenja njihove kandidature na
  izborima i stranačke pripadnosti.
 7. U vrijeme izborne kampanje, BHRT će posebno voditi računa da se u programima BHRT‐ a,
  informativnim i drugim emisijama koje tematski nisu u vezi sa izbornim radnjama učesnika
  kampanje, ali bi mogle utjecati na raspoloženje birača, poštuje načelo poštenja,
  nepristranosti i uravnoteženosti.
 8. BHRT će u informativnim emisijama i emisijama posvećenim Izborima upoznavati građane sa
  izbornim procesom, te objavljivati obavijesti Centralne izborne komisije BiH koje su od
  važnosti za pravilnost provođenja izbora.28
 9. Političku stranku i koalicijsku listu u izbornom predstavljanju predstavlja jedan (1) kandidat sa liste te stranke ili koalicijske liste.
 10. BHRT će pri objavi rezultata istraživanja javnog mnijenja jasno i nedvosmisleno o tome
  obavijestiti javnost navodeći:
  ‐ Ime političke stranke, institucije, organizacije ili ime lica koje je naručilo i platilo istraživanje
  ‐ Naziv i sjedište institucije koja je provela istraživanje
  ‐ Ispitani uzorak i mogućnost odstupanja u rezultatima istraživanja
  ‐ Period u kojem je istraživanje provedeno
  ‐ Vrstu istraživanja i metodologija
  U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta, neće biti
  objavljivani rezultati istraživanja javnog mnijenja.
 11. Tokom izborne šutnje, BHRT neće objavljivati procjene izbornih rezultata ni prethodne,
  neslužbene rezultate izbora, kao ni fotografije, izjave i intervjue kandidata niti će navoditi
  njihove izjave ili pisana djela.
 12. Za vrijeme izborne šutnje BHRT će izvještavati o aktivnostima Centralne izborne komisije BiH.
 13. Na dan Lokalnih izbora 15. 11. 2020. BHRT će informirati građane kada se otvaraju i
  zatvaraju birališta, izvještavati o toku izbora, mogućim nepravilnostima u postupku izbora,
  konferencijama za novinare Centralne izborne komisije BiH i nevladinih udruženja koja nadziru
  provođenje izbora.
 14. BHRT će na dan održavanja Izbora i nakon zatvaranja biračkih mjesta realizirati Specijalni
  izborni program uvažavajući općeprihvaćena pravila i načela profesionalnog izvještavanja.
 15. BHRT zadržava pravo uređivanja i drugih sadržaja izbornog programa izvan obaveza
  prihvaćenih ovim Pravilima.
 16. U slučaju prigovora izbornih učesnika na način njihovog predstavljanja, odnosno
  zastupljenosti ili učestalosti pojavljivanja u emisijama BHRT‐a, postupit će se u skladu sa
  odredbama člana 16.16 Izbornog zakona BiH.
 17. Na isti način, propisan Zakonom i predviđenim rokovima, BHRT će pratiti Lokalne izbore u Mostaru zakazane za 20. 12. 2020.

III PRAĆENJE LOKALNIH IZBORA U PROGRAMIMA BHRT-a

 1. BHRT će u redovnim i posebnim informativnim emisijama redovno objavljivati sve informacije
  važne za Izbore i tok provođenja Izbora.
 2. Izborni sadržaj će biti posebno označen prepoznatljivim audiovizuelnim jinglovima.
 3. Politički subjekti imaju pravo izbora svog predstavnika s tim da su dužni 24 sata prije
  snimanja emisije javiti ime i prezime učesnika. Ako se predstavnik ne pojavi na dogovorenom
  terminu snimanja, smatrat će se da je politički subjekt odustao od predstavljanja.
 4. Učesnici u emisijama mogu nositi samo bedževe, značke ili druge simbole svojih političkih stranaka ili koalicija u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.
 5. Učesnici u emisijama ne smiju ostale učesnike vrijeđati i omaložavati na nacionalnoj, religijskoj, polnoj osnovi ili bilo kojoj drugoj osnovi. U takvim situacijama novinari imaju pravo i obavezu da upozore i prekinu takvog sagovornika.
 6. Nastup političkog subjekta ne može se zamijeniti muzikom po njegovom izboru, šutnjom ili
  nekim drugim neuobičajenim načinom predstavljanja.
 7. Urednici, novinari i voditelji BHRT‐a ne smiju u redovnim i posebnim emisijama iznositi svoju
  eventualnu stranačku pripadnost ili simpatije. Oni urednici, novinari i voditelji BHRT‐a koji su
  eventualno kandidati na izbornim listama dužni su o tome, u pisanom obliku, obavijestiti
  generalnog direktora, koji će donijeti odluku o njihovom angažmanu u BHRT‐u tokom
  kampanje.
 8. Urednici, novinari i voditelji BHRT‐a ne smiju učestvovati u izbornoj kampanji, a ako imaju
  vlasničkog udjela u nekoj od agencija koje rade za pojedinu političku stranku ili koalicijsku
  listu, dužni su o tome, u pisanom obliku, obavijestiti generalnog direktora, koji će donijeti
  odluku o njihovom angažmanu tokom kampanje.

IV IZVJEŠTAVANJE O IZBORNIM SKUPOVIMA I OSTALIM OBLICIMA IZBORNE PROMOCIJE

 1. Informacije o izbornim skupovima, konferencijama za novinare i sličnim oblicima izborne
  promocije BHRT će objavljivati pod jednakim uvjetima.
 2. Izvještavanje sa skupova, konferencija za novinare i sličnih oblika izborne promocije bit će odvojeno od ostalog programa prepoznatljivim jinglom, koji će BHRT koristiti i u ostalim informativnim emisijama vijesti vezanim uz izbore.
 3. Tokom jedne emisije, BHRT neće objavljivati priloge s dva ili više stranačkih skupova, konferencija za novinare ili sličnih oblika izborne promocije iste političke stranke, odnosno istog nositelja liste. Trajanje izvještaja sa pomenutih događaja je max. do 90 sec. za TV i max. do 120 sec. za Radio.
 4. Raspored emitiranja sadržaja sa skupova, konferencija za novinare i ostalih izbornih događaja uvjetovan je isključivo tehnologijom proizvodnje programa i ne može se na bilo koji način uvjetovati.

V PLAĆENO POLITIČKO OGLAŠAVANJE

 1. BHRT će u svojim programima (BH radio 1 i BHT1) od 15. 10. kada zvanično počinje Izborna
  kampanja, pod jednakim uvjetima omogućiti svim političkim subjektima izbornu promociju
  objavljivanjem plaćenog političkog oglašavanja u skladu sa Izbornim zakonom BiH (član 16.12
  i 16.13), Pravilnikom (član 8) i Cjenovnikom usluga oglašavanja političkih subjekata s općim
  uvjetima na BHT1 i BH radiju 1 za dan Lokalnih izbora 15. 11. 2020. (u daljnjem nastavku Cjenovnik).
 2. BHRT će najkasnije 15 dana prije početka izborne kampanje objaviti svoj Cjenovnik na
  internet stranici.
 3. BHRT će promotivne poruke emitirati u skladu sa zahtjevom naručitelja i zakonskim
  propisima
 4. BHRT će narudžbe sa sadržajem promotivne poruke zaprimati od političkih subjekata,
  odnosno putem pravnih i fizičkih lica koje su ovlastili.
 5. Narudžbe sa sadržajem oglašavanja moraju biti dostavljeni BHRT-u najkasnije 48 sati prije
  emitiranja poruke.
 6. BHRT će redovno dostavljati izvještaj RAK‐u, koji će sadržavati podatke definirane Pravilnikom
  (član 9).

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Ova Pravila usvaja Poslovodni odbor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
 2. Ova Pravila se objavljuju na internet stranici www.bhrt.ba kada i stupaju na snagu.
 3. Kršenje Pravila, kao i drugih općih akata i zakonskih propisa u vezi sa izborima od
  zaposlenika BHRT‐a, predstavlja povredu radne obaveze.

PDF verzija na Bosanskom jeziku

PDF verzija na Srpskom jeziku

PDF verzija na Hrvatskom jeziku