Zbog neizvjesne epidemiološke situacije predizborna kampanja će, prema ocjenama analitičara i stručnjaka, ove godine biti najviše fokusirana na društvene mreže. Glavni kanal komunikacije za većinu političkih stranaka i kandidata biće upravo internet. Koja su pravila internet kampanje, šta se smije, a šta ne i koje su sankcije u slučaju kršenja pravila?

Da su stranke i političari aktivni na društvenim mrežama, posebno u vrijeme predizborne kampanje, nije neka novost. Međutim, ove godine bi internet i društvene mreže, zbog neizvjesne epidemiološke situacije, mogli da imaju ključnu ulogu u komunikaciji političkih subjekata i građana. Prvih sedam dana predizborne kampanje pokazalo je da je ova godina drugačija od svih prethodnih, kažu analitičari.

DRAGO VUKOVIĆ, sociolog

Manja je manipulacija sa biračima, nemate više velikih mitinga od 500 ,1000 ljudi. To ne mora da bude loše. ova kampanja je isključivo direktna, razgovori sa ljudima, domaćinima, porodicama i naravno internet kampanja, kapmpanja preko medija”

Mnoge stranke ove godine su internet kampanju stavile u prvi plan i uložile značajna sredstva u razvijanje svojih kanala komunikacije.

Za ove izbore u Bijeljini se prijavilo čak 87 političkih subjekata. To su podaci centralne izborne komisije BiH. Većina njih na fejsbuku, pored stranice stranke, ima svoj lični profil ali fejsbuk stranicu preko koje se oglašava i šalje političke poruke.

Društvene mreže postaju sve relevantnije u izbornoj trci, jedinstvenog su stava oni koji se bave političkim kampanjama.

VOJKAN VUKIĆEVIĆ, savjetnik za kampanje

“U nedavnim istraživanjima se čak pokazuje da se presudna prednost ostvaruje upravo na društvenim mrežama jer na njoj najveći broj ljudi koji nije opredijeljen, a svaki izbori su bitka za one glasače koji nisu opredijeljeni, upravo tu se nalazi rezervoar glasova koji možete očekivati”

Međutim, postavlja se pitanje, ko kontroliše sprovođenje internet kampanje i kakva pravila važe na društvenim mrežama?

DARKO BRKAN, član tima “Raskrinkavanje”

Kontrolu na društvenim mrežama vrši Centralna izborna komisija i ona ima mandat da kažnjava kako za preuranjeno oglapavanje, tako i za oglašavanje u šutnji i sva druga oglašavanja koja se mogu dešavati. Iako nije precizno definisano da online oglašavanje spade u ovo, nije definisano ni za druge vrste”

Međutim, ono u čemu su naši sagovornici saglasni je da je uređenje ove oblasti još uvijek u povoju i da je daleko više “sivih zona” nego u tzv. Konvencionalnoj kampanji, što ostavlja prostor za malverzacije.