Predsjednica Kriznog štaba Kantona Sarajevo, Aida Pilav je pozitivna na koronavirus od subote, 17. oktobra ove godine. Naredni potez je na premijeru kantona da odredi novu osobu na ovu poziciju.

Pila je uputila pismo premijeru KS Mariju Nenadiću i članovima Kriznog štaba KS.

“Koristim priliku da se obratim na ovaj način, Vama i kolegama, članovima i članicama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i obavijestim Vas da ću u narednom period biti odsutna sa posla, jer mi je PCR test urađen 17.10.2020. godine pokazao pozitivnost na virus korona.

Dakle, radi se o porodičnim kontaktu, njen brat, koji je na virus korona pozitivan od 16.10.2020., sa kojim ne živim u istom domaćinstvu, a Pilav je kontrolno išla na testiranje, kao jedan od potencijalnih kontakata. Potpuno jebez simptoma, ali je pozitivnost utvrđena.

Uvažavajući da sam asimptomatska, te uz moja stroga poštivanja epidemioloških mjera na preporučenim mjestima – nošenje maske, distance, kraća zadržavanja, neposjećivanje velikih skupova, mala je vjerovatnoća da sam mogla biti prijenosnik u prethodna dva dana, posebno, jer nemam do sada niti jedan razvijen simptom.

Sada bi premijer i članovi Kriznog štaba trebali ovlastiti osobu koja će predsjedavati Kriznim štabom Kantonalnoga ministarstva zdravstva, tačnije voditi proces da ne bi dolazilo do zastoja u radu ovog savjetodavnoga tijela.