U cilju promovisanja transparentnosti nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini i zaštite integriteta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija odlučio je da javno objavi svoj Finansijski izvještaj podnesen VSTV-u BiH 2019. godine koji uključuje njegove godišnje prihode i imovinu.

Predsjednik VSTV-a BiH je odlučio da izvještaj proširi i podacima o imovini njegovih roditelja, a koji nisu sastavni dio Finansijskog izvještaja koji se podnosi VSTV-u BiH.

Podaci o prihodima

Godišnji prihod po svim osnovama 91.600 KM (plata, naknada za rad u VSTV-u, zakupnina, arbitražna naknada) – finansijski izvještaj u prilogu.

Kreditna obaveza:

Kredit za izgradnju kuće Sberbanka Banja Luka 180.000 KM, kredit ističe 2032. godine;
Kreditna kartica revolving Nova Banka sa odobrenim limitom 20.000 KM;
Kreditna kartica revolving Sberbanka sa odobrenim limitom 10.000 KM;
Odobren minus na tekućem računu 6.300 KM.

Podaci o imovini

Poslovni apartman, vrijednost 125.000 KM;
Vikend kuća sa zemljištem, vrijednost 200.000 KM;
Ušteđevina Nova Banka 18.500 eura ili 36.182 KM;
Tekući račun Sberbank 65.000 KM;
Automobil Audi A7, 2011. godište, vrijednost 35.000 KM.

Supruga Tijana Tegeltija, zaposlena, redovno prima platu. Vlasnik automobila VW Eos 2008. godište, vrijednost 12.000 KM.

Podaci o roditeljima:

  1. Tegeltija Vitomir, otac, profesor fizike i elektrotehnike u penziji;
  2. Tegeltija Branka, majka, doktor specijalista ginekolog, vlasnik privatne ginekološke ordinacije od 1993. godine do danas.

Imovina roditelja:

Kuća u Banja Luci, vrijednost cca 800.000 KM stečena 1987. godine u kojoj Milan Tegeltija živi;
Stan u Srpcu stečen 1972. godine, vrijednost cca 50.000 KM;
Poslovni objekat u Srpcu stečen početkom 2000-ih godina prije stupanja Milana Tegeltije na dužnost u pravosuđu u BiH, vrijednost cca 400.000 KM;
Dvije vikend kuće sa zemljištem u okolini Srpca stečene početkom 2000-ih godina prije stupanja Milana Tegeltije na dužnost u pravosuđu u BiH, vrijednost cca 180.000 KM;
Automobil, vrijednost 5.000 KM.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija dostavio je i Godišnji finansijski izvještaj za kalendarsku 2018. godinu.