Sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH na kojoj je, između ostalog, rezimiran rad u proteklom periodu, održana je danas.

Direktorica Saveza Vesna Travljanin kazala je da je to vjerovatno posljednja sjednica u ovome sazivu, jer su izbori u novembru i poslije toga će Savez imati nove organe.

Dodala je da su na sjednici rezimirali rad Saveza u proteklom periodu, a naročito su se bavili finansijama općina i gradova, što je vrlo često tema njihovih skupova.          

“Rezimiran je, prije svega, uticaj pandemije koronavirusa na jedinice lokalne samouprave. Zatim, pomoć, transferi, koja je išla sa viših nivoa vlasti od kredita MMF-a prema općinama”, navela je Travljanin.

Dodala je da su tražili da se 30 miliona KM podjeli na jednake dijelove svim općinama i gradovima, po principu uzajamnosti ili solidarnosti, po 385.000 KM.

“Međutim, Vlada, odnosno Ministarstvo finansija, djelimično je ispoštovalo naš zahtjev, jer su 10 miliona podijelili na jednake dijelove, po 125 hiljada, a 20 miliona je išlo na projekte po određenim kriterijima iz oblasti infrastrukture, puteva, kulturnih objekata itd. Smatramo da je to uredu”, kazala je Travljanin.

Po njenim riječima, na sjednici je konstatovano da je dobro da je dijalog sa Vladom uspostavljen u ovom pogledu i da “Savez u stvari treba biti servis Vlade“.

“Drugim riječima, kad je lokalni nivo u pitanju, zastupamo interese tog nivoa vlasti i Vlada treba da nas konsultuje, odnosno da budemo harmonizirani u tom dijelu”, napomenula je Travljanin.

Kaže da je razgovarano i o drugim zakonodavnim aktivnostima, projektima na kojima radi Savez, o Zakonu o građevinskom zemljištu…

Na kraju sjednice Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH uručene su zahvalnice svim članovima Predsjedništva, Nadzornog odbora i drugih organa Saveza.