Predškolski program za djecu koja će u septembru krenuti u prvi razred osnovne škole, ove godine na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde bit će realizovan na dobrovoljnoj osnovi, potvrdio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija.

Prema njegovim riječima, razlog je pogoršana epidemiološka situacija.

“Predškolski program svih proteklih godina je bio obavezan i stoprocentno obuhvatan za djecu na području kantona, međutim u ovim okolnostima ne možemo obavezati roditelje te smo se, u namjeri da djeci ipak ne uskratimo pripremu za školu, odlučili realizovati ga na dobrovoljnoj osnovi i na malo drugačiji način. Ove godine imamo oko 240 djece koji će u septembru krenuti u prvi razred, ali vidjet ćemo koliko će roditelja prijaviti djecu za predškolski program”, pojasnio je Bešlija.

U skladu sa odlukom resornog ministarstva, Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde raspisala je javni poziv za provedbu radionica za predškolsku djecu.

“Prijave se vrše telefonskim putem JU za predškolski odgoj i obrazovanje na broj 038 221 471 a igraonice će se održavati dva puta sedmično po dva sata. Radionice su dobrovoljne, želimo vidjeti interesovanje roditelja a onda, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona planiramo ih realizirati”, rekla je koordinatorica za odgojno-obrazovni rad ove ustanove Elma Bučo.

Radionice za djecu predškolskog uzrasta bit će realizovane uz poštivanje epidemioloških mjera.

“Igraonice će trajati dva mjeseca i u skladu sa zakonom i kraćim programima koji se mogu realizirati u predškolskim ustanovama, djeca će se na adekvatan način pripremiti za polazak u školu”, istakla je Bučo.