U Sarajevu je predstavljen Sistem analize rizika od katrastrofa s mapom ugroženosti šuma od požara i prijedlog metodologije izračuna rizika od požara. Bit će najavljen i novi projekt u oblasti smanjenja rizika od katastrofa koji će finansirati Vlada Češke, a realizovati UNDP.

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), u saradnji sa ekspertima iz oblasti zaštite od požara iz Češke, radio je na pripremi mapa ugroženosti šuma od požara u lokalnim zajednicama Livno i Mrkonjić Grad kako bi one mogle biti prikazane u Sistemu.

Sistem analize rizika od katastrofa je onlajn platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima i zemljotresima s ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini.

Ova platforma se sastoji od tri modula. Prvi modul je dostupan široj javnosti, dok su ostala dva dostupna vlastima. Prvi modul na vrlo jednostavan način projicira mape rizika na Google mape, koje su potom dostupne javnosti.

Ambasador Republike Češke u našoj zemlji, Jakub Skalnik, rekao je da su dva češka ekspreta radila na projektu tako što su kreirali metodiku mogućnosti sprečavanja požara, kao i pilot projekat mape potencijalnih opasnosti od požara u opštinama Livno i Mrkonjić Grad.

“Radi se procjena rizika na šumske požare. Delegirali smo općinu Livno koja se u proteklom periodu borila sa šumskim požarima, kao i cijeli Livanjski kanton. U tim sredinama živi mali broj ljudi, ali imamo veliku površinu. Tako ćemo znati gdje da skoncentrišemo određene snage i kako da se pripremamo za prevenciju jer je to veoma važno”, rekao je Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.