Na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Sarajevu predstavljen je prvi istraživački projekt u oblasti 5G i kvantne kriptografije u Bosni i Hercegovini.

U okviru nastavka posjeta organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (KS) Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj posjetili su Elektrotehnički fakultet i Orijentalni institut.

Posjete su organizovane kako bi se sagledale okolnosti u kojima fakulteti djeluju, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Husić-Mehmedović je predstavila ostvareni napredak u uspostavljanju novog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS te sve procese koje trenutno vodi.

Govoreći o izdvajanjima za nauku, podsjetila je da će ove godine biti izdvojena tri miliona KM za nauku čime će se, između ostalog, omogućiti jačanje istraživačkih kapaciteta.

“Izuzetno je važno na nivou fakulteta pripremiti što kvalitetnije projekte iz oblasti naučnoistraživačke infrastrukture, kako bi bili podržani upravo pomenutim budžetskim sredstvima namijenjenim nauci”, naglasila je Husić-Mehmedović.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Jasmin Velagić je predstavio ključne aktivnosti i rezultate rada, istakao naučni doprinos i ostvarena postignuća te predstavio infrastrukturne kapacitete i okolnosti u kojima se izvodi online nastava.

Rečeno je da od 2012. godine studijski programi prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu imaju međunarodni certifikat od akreditacijske agencije za studijske programe ASIIN iz Njemačke, čime ova akreditacijska agencija potvrđuje da su studijski programi Prvog ciklusa iz oblasti iz automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike i telekomunikacija po svom sadržaju i načinu izvođenja u potpunosti podudarni s normama visokog obrazovanja koje vrijede u Evropskoj uniji.

Ovom prilikom, predstavljen je i projekt “Primjena kvantne cyber sigurnosti u 5G mrežama” (QUANTUM5) u kojem je Elektrotehnički fakultet partner, a koji se finansira u okviru programa NATO SPS (Science for Peace and Security).

Kako je navedeno, ovo je prvi istraživački projekat u oblasti 5G i kvantne kriptografije u Bosni i Hercegovini.

Prilikom predstavljanja Orijentalnog instituta, direktor Adnan Kadrić se osvrnuo na historiju i razvoj ustanove koju predvodi te predstavio kolektiv koji djeluje u okviru tri odjeljenja: historijskom, filološkom i referatu za orijentalno-islamsku kulturu i civilizaciju.

Kazao je da se institut bavi obradom i publikovanjem rukopisne i arhivske građe na arapskom, turskom i perzijskom jeziku te proučavanjem orijentalnih jezika i književnosti, a u fokusu je i proučavanje intelektualne historije i kulturno-umjetničke baštine Bosne u doba osmanske vlasti.

Naglasio je i da je većina rukopisa koji su pohranjeni u Orijentalnom institutu već digitalizirani, i oni koji su spašeni od vatrene stihije (53 rukopisna kodeksa) i “novi” rukopisi koji su nabavljeni u postratnom periodu.

Kadrić je najavio kako će Orijentalni institut nastaviti s prikupljanjem građe, izradom digitalne baze podataka za istraživače te stvarati pretpostavke za primjenu visokih naučnih i tehničkih standarda, kako bi se mogao uključiti u intenzivniju saradnju sa srodnim naučnoistraživačkim institucijama u regionu i svijetu.

Izrada novog zakona o visokom obrazovanju KS, sagledavanje aktuelnog stanja, evidentiranje eventualnih poteškoća u radu te unapređenje saradnje, kao i realizacija nastavnog procesa, prostorni kapaciteti i modernizacija opreme bile su samo neke od tema o kojima je ovom prilikom također razgovarano.