USAID Projekt “Diaspora Invest” predstavio je publikaciju “Domovina, Vaša naredna poslovna destinacija”, koja obuhvata priče o 22 kompanije koje su investitori iz dijaspore u posljednjih pet godina pokrenuli širom Bosne i Hercegovine.

Pored toga, navedene su i aktivnosti realizirane na dodatnom osnaživanju potencijala koji ulaganja bh. dijaspore mogu imati za ekonomski rast Bosne i Hercegovine.

Osim priča iz 22 kompanije koje govore i o ličnom iskustvu investitora iz dijaspore, u publikaciji je navedeno više od 60 kompanija sa kojima USAID Projekt “Diaspora Invest” uspješno sarađuje, a ponuđeni su i modeli saradnje i podrške koju taj projekt pruža kroz aktivnosti tehničke potpore i program dodjele bespovratnih sredstava.

“Diaspora Invest” podržava i brojne događaje okupljanja poslovne zajednice koja dolazi iz bh. dijaspore. Naredni takav je Reconnect, koji će biti održan 15. augusta u Sarajevu, a koji će okupiti više od 200 učesnika i učesnica iz zemlje i svijeta.

U publikaciji su predstavljene i aktivnosti poput Dana investicija dijaspore, prenosa znanja stručnjaka iz dijaspore kroz Biznis centar bh. dijaspore i radionice Diaworks, ali i jedinstveni kalendar aktivnosti bh. dijaspore.