Smjernice za strateški okvir sajber bezbjednosti u Bosni i Hercegovini predstavljene su danas u Sarajevu. Izrađene su pod okriljem Misije OEBS-a u BiH i uz podršku Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, te Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

One trebaju osigurati strateški i zakonski okvir, te unaprijediti procedure i tehnike u cilju zaštite informaciono-komunikacionih sistema i krajnjih korisnika u cyber prostoru.

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš rekla je da “siguran, otvoren i stabilan cyber prostor nije samo esencijalna potreba državnih institucija i društva u cjelini nego i poštovanje principa i standarda u toj oblasti, te obaveza države na temelju članstva u Ujedinjenim narodima, OSCE-u i NATO integracijama kojima težimo”.

“Cilj je da se do 2023. godine u okviru Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH uspostavi održiv i učinkovit cyber sistem sigurnosti koji će biti u stanju da spriječi i otklanja posljedice cyber incidenata”, istakla je Pendeš.

Posjetila je da je do sada izrađen Akcioni plan kako bi se implementirala do 2023. godine Strategija cyber sigurnosti. Ove godine formiran je i tim Ministarstva odbrane BiH za odgovor na računarske incidente, koji radi na sprečavanju bilo kakvih negativnih učinaka u cyber prostoru.

Foto: Aida Fazlić/BHRT

Pendeš je izrazila zahvalnost Misiji OSCE-a u BiH pod čijim su pokroviteljstvom izrađene Smjernice, koje će pružiti osnov za izradu strateških dokumenata za rješavanje izazova u toj oblasti na različitim nivoima vlasti.

“Riječ je o sveobuhvatnom dokumentu koji se odnosi na rješavanje najvažnijih pitanja za povećanje cyber sigurnosti države i njenih institucija u skladu s najvišim međunarodnim standardima”, pojasnila je šefica Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec.

U cilju postizanja veće cyber sigurnosti Evropska unija će naredne godine pokrenuti regionalni projekat posvećen zapadnom Balkanu, čija je vrijednost osam miliona eura.

“Pored njega paralelno ćemo u BiH provoditi Twinning projekt koji će biti posvećen jačanju kapaciteta agencija za provođenje zakona u oblasti kibernetičkog kriminala odnosno sigurnosti”, najavila je šefica Političkog odjela u Delegaciji EU u BiH i EUSR u BiH Elisabet Tomasinec povodom predstavljanja Smjernica, koje su bile potrebne jer BiH nema sveobuhvatni strateški pristup za rješavanje pitanja prijetnji u oblasti cyber kriminala.

Tako taj dokument definiše minimalan broj ciljeva i aktivnosti koje će dovesti do konkretnih i mjerljivih rezultata upravljanja sistemom cyber sigurnosti.