U organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, održana je Međunarodna akademska konferencija na kojoj su prezentovana inovativna rješenja u oblasti tekstila i kože, kao i novi modeli zbrinjavanja otpada, uključujući i tekstilni otpad.

Konferencija je održana online, uz učešće 35 predavača – uvaženih naučnika iz međunarodne akademske zajednice cijeloga svijeta, među kojima je bio i mr.ecol.nauka iz Sarajeva Sead Arslanagić.

Arslanagić je detaljno prezentovao inovativne modele zbrinjavanja otpada s osvrtom na urađenu studiju izvodljivosti reciklaže tehnološkog postindustrijskog tekstilnog otpada, čime je pokazao da BiH raspolaže znanstvenim potencijalima koji mogu odgovoriti na aktuelne izazove ove zahtjevne problematike.

Posebno je istaknuto da se koristeći nastali otpad kao resurs mogu zadovoljiti temeljni principi kružne ekonomije, te da se tim modelom stvara nova društvena vrijednost i značajno smanjuje negativni pritisak otpada na zdravlje stanovništva i okoliš, saopšteno je iz Privredne komore FBiH.