Nadležne institucije nisu svjesne posljedica neizvođenja nastave na fakultetima medicinske grupacije, rekla je predstavnica studenata Farmaceutskog fakulteta Velida Abdagić za emisiju “BHT1 uživo”, objašnjavajući u kakvom su položaju studenti.

“Nas podržavaju sve nadležne institucije, ali mislim da oni nisu svjesni posljedica koje mi imamo, jer nema nastave već tri sedmice. Kada se uspostavi nastava, preko noći će se to nadoknaditi, jer akademska godina traje koliko traje. Koliko student može da usvoji za tako kratko vrijeme, kvalitet je evidentno manji.Nemoguće je sve nadoknaditi u onom kapacitetu kakav bi bio u normalnim uslovima”, ističe Abdagićeva.

Ona dodaje da ovo nisu mali problemi, da je ogroman broj studenata pogođen, odnosno da je pogođeno cijelo društvo.

Abdagićeva naglašava da su studenti prije izlaska na ulice pokušavali i mirnijim putem riješiti probleme, ali da su se nadležni oglušili na njihove zahtjeve.

“Mi smo prije protesta pokušali rješavati probleme obraćajući raznim institucijama, ali nadležni prebacuju sa osobe na osobu ili sa institucije na instituciju, dok rješenja nema. Niko nije zvanično nadležan da riješi ove probleme, a mi nastave još uvijek nemamo”, jasna je Abdagić.

Ona naglašava da se nadležnima sav problem svodi na proceduralne greške, ali da to nije problem studenata, te da oni samo traže konkretna rješenja.

“Mi smo od ministarstva tražili da provjeri gdje je propust i da se ispravi, ali evo tri sedmice od sastanka mi zaključka nemamo. Mi ne želimo da se bavimo time. Mi samo tražimo rješenje i nastavu”, ističe Abdagićeva.

Predstavnica studenata Farmaceutskog fakulteta ističe da njene kolege rade u nezavidnim uslovima, te da su zabrinuti za svoju budućnost, obzirom koliko se u državi ulaže u obrazovanje mladih, koji za školarine moraju izdvojiti od tri do devet hiljada KM.

“Jedna strana kaže da je dovoljno sredstava, jedna da nema. Farmaceutski fakultet nema zavidne uslove. Imamo jako stare reagense, neadekvatan prostor u kome studiramo. Mi činimo budućnost države i tom dijelu društva treba posvetiti pažnju, ali ako se ne ulaže u obrazovanje nismo sigurni kakva je naša budućnost”, Abdagićeva.

Abdagićeva objašnjava da sve što studenti traže je izvođenje nastave na Kliničkom centru za studente medicinske grupacije, podršku za najbolje studente od Vlade KS, kao i smanjenje školarine za sve studente.