Izvještaji o poslovanju Javnog preduzeća Aerodrom Sarajevo d.o.o. za 2016., 2017. i 2018. godinu odobreni su većinom glasova danas na online sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Za razliku od izvještaja, nije odobren prijedlog poslanika Irfana Čengića da Federalna vlada za narednu budžetsku godinu FBiH planira da dio novca koji Aerodrom d.o.o. Sarajevo inače uplaćuje u federalni budžet po osnovu taksi i drugih naknada, ostane u preduzeću budući da ono trpi posljedice zbog umanjenog prometa putnika uzrokovanog pandemijom koronavirusa.

Većinu glasova poslanika nisu dobili ni izvještaji o pretprošlogodišnjem radu dva elektroprivredna preduzeća u Federaciji BiH. Od neophodnih 50, ovi izvještaji su dobili po 41 glas.

Poslanici su na ovoj sjednici upoznati s više izvještaja o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica u ovoj godini, potom s Izvještajem Federalnog ministarstva finansija o realizaciji Zaključaka V. Broj 1276/2018 (Instrukcije javnim preduzećima da izvrše uplatu sredstava iz akumulirane dobiti u budžet Federacije BiH), kao i s Izvještajem o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.12.2018. i na dan 19.05.2020. godine.

Ova sjednica Predstavničkog doma je završena, a narednu je predsjedavajući Mirsad Zaimović najavio za 30. septembar.