Završena je sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj su usvojeni zaključci, kojima je utvrđeno da ovaj dom ne prihvata poziv Narodne skupštine Republike Srpske za definisanje “granične linije”, jer u skladu sa Aneksom II Općeg okvirnog sporazuma za mir BiH ne postoji granica između entiteta, već međuentitetska linija koja ima isključivo administrativni značaj.

Sa ovim zaključkom koji je inicirao Kolegij se nije složio Klub koalicije predvođene HDZ-om BiH, čiji zaključci nisu usvojeni, a predlagali su, između ostalog, da “Predstavnički dom pozove predstavnike međunarodne zajednice da pomognu u procesu očuvanja mira i ustavnog poretka BiH, kao i prihvaćanje svih rješenja koja su plod dijaloga u okviru Ustava BiH i evropskih standarda”.

Jednim od usvojenih zaključaka (Kolegija) Predstavnički dom pozvao je “Parlamentarnu skupštinu BiH da donese zakone kojima će se propisati korištenje državnog zemljišta od strane nižih administrativnih jedinica i jedinica lokalne samouprave”.

Također, pozvao je i “visokog predstavnika u BiH da sankcionira sve političke zvaničnike koji učestvuju ili su učestvovali u rušenju ustavnog poretka, podrivanju Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i neizvršavanju odluka Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava”.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je ovogodišnji Program rada Vlade Federacije BiH za 2020. godinu, u kojem su strateški ciljevi vezani za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti, reforme iz oblasti ekonomije, pravosuđa i zdravstva, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, te borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

U skladu s tim, prioriteti Vlade FBiH će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije i jačanja vladavine prava, te će Vlada FBiH u saradnji s drugim nivoima vlasti raditi na evroatlanskim integracijama u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Rađen je na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, Programa ekonomskih reformi FBiH 2020. – 2022., Reformske agende za period 2018. – 2022. i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je u formi nacrta izmjene i dopune Zakona o lizingu, koje predviđaju da lizing društva mogu osnovati neovisno profesionalno udruženje lizing društava radi unapređivanja vlastitog poslovanja i usklađivanja svoje djelatnosti sa zahtjevima tržišta i međunarodnim standardima.

U praksi se također ukazala potreba za izmjenom odredbe u Zakonu koja regulira raskid ugovora te je „ jasnije definirana kako bi korisnici lizinga ispravno razumijevali svoja prava nakon raskida ugovora i kako bi se lakše dokazivala obaveza korisnika lizinga“.

U važećem zakonu nisu bile predviđene prekršajne odredbe za nepostupanje koje se odnose na povjerljive podatke  kojima je definirano njihovo prikupljanje, obrada, čuvanje, dostavljanje i upotreba povjerljivih podataka, te se zakonskim izmjenama regulira prekršaj u slučaju kršenja navedene odredbe i propisuje visina novčane kazne.

Također, izmjenama je propisano da se regulira kupoprodaja dospjelih i nedospjelih potraživanja.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nakon burne rasprave nisu usvojili Prijedlog zakona o stečaju.