Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (PFBiH) usvojio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, poznatijeg kao ‘korona zakon’, čiji je predlagač Klub poslanika Socijaldemokratske partije BiH.

Cilj je da se ublaže negativne ekonomske posljedice po privredu Federacije BiH, imajući u vidu negativne ekonomske i socijalne posljedice koje će u narednom periodu nastati kao kontinuitet posljedica zdravstvene krize.

Predloženo je da poslovni subjekti imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u skladu s ovim zakonom u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom, počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući obračun i isplatu plaća zaključno sa 31. decembrom ove godine.

Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršilo bi se na način da se za penziono-invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

U članu 10. predložena je izmjena na način da se prekida obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima u periodu od 1. marta do 31. decembra 2020. za poslovne subjekte koji koriste subvencije. Također, propisano je da se prekida prinudna naplata shodno odredbama propisa o unutrašnjem platnom prometu i propisa o Poreznoj upravi do 31. decembra 2020. za poslovne subjekte koji koriste subvencije.

Zakon je dopunjen članom po kojem bi se kao jednokratna pomoć dugotrajno nezaposlenim ranicima, uredno prijavljenim na Zavodu za zapošljavanje, isplaćivala jednokratna novčana naknada od 200 KM, ukoliko ne primaju naknadu za nezaposlenost po drugom osnovu.

Osim navedenog, propisuje se pravo na subvencije za kamate na kredite u iznosu od 50 posto od bankarske kamate za privredna društva i obrte do kraja 2021. Zakonom se propisuje obavezno zdravstveno osiguranje svim građanima Federacije BiH do 1. januara 2021. godine.

Predstavnički dom prekinuo je online zasjedanje nakon što nije podržan Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2019. godinu, uključujući Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem za 2019. godinu.

Poslanicima je ostalo da razmatraju Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prvih šest mjeseci ove godine, Informaciju o stanju kriminaliteta – sigurnosti na području Federacije BiH za period januar-juni 2020. godine, Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi realizacije Zaključka Predstavničkog doma od 26. juna ove godine, te Informaciju o stupnju realiziranja zaduženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike po Zaključcima Predstavničkog doma od 4. decembra 2019.

Preostale tačke dnevnog reda su Strategija upravljanja dugom 2019.-2021. godine, Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli-decembar 2019. godine, Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2020. godine i izjašnjenje o zaključcima Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju.

Datum održavanja nastavka ove sjednice bit će naknadno utvrđen.