Pravo na suđenje u razumnom roku je pravo na brzu, efikasnu i “pravičnu” pravdu i garantovano je Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a dugotrajni postupci pred sudovima u BiH dovode do sistemskog kršenja prava građana, što se najčešće dešava zbog nedostataka u organizaciji pravosuđa, rečeno je na skupu kojem su prisustvovali ministri pravde, predstavnici pravosudnih institucija i centara za obuku sudija i tužilaca.

Pravo na suđenje u razumnom roku bila je tema današnjeg događaja koji su organizovali Ustavni sud BiH i AIRE centar Program za zapadni Balkan i na kom je predstavljen Vodič – suđenje u razumnom roku, u kojem se analizira primjena ovog prava i stanje u BiH.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević naglasio je da je pravo na suđenje u razumnom roku u isto vrijeme i obaveza javne vlasti da obezbijedi građanima ostvarivanje njihovog zahtjeva za intervencijom sudske vlasti.

“Zato su Ustavni sud i AIRE centar, zajedničkim naporima, objavili Vodič kao jasan dokaz koliko se u sudskim postupcima mora i treba voditi računa o pravu na suđenje u razumnom roku, ali i kakva je aktuelna situacija u BiH”, rekao je Knežević.

Prema njegovim riječima, sadržaj Vodiča omogućava njegovu upotrebu od profesionalne zajednice u svakodnevnom radu i u novim okolnostima, kada su ili doneseni ili su pred donošenjem zakoni o zaštiti suđenja u razumnom roku, kao pregled standarda koje će se koristiti prilikom ocjenjivanja da li su ispunjeni uslovi iz ovih zakona, saopšteno je iz AIRE centra, engleske dobrotvorne organizacije.

U saopštenju su naveli da prekomjerno trajanje postupaka dovodi i do povećanja broja predmeta u sudovima, a vlasti troše značajan dio javnog novca isplaćujući odštete strankama koje dugo čekaju na rješavanje sporova.

Ambasador Velike Britanije u BiH Metju Fild naglasio je da je obezbjeđivanje suđenja u razumnom roku kontinuirani izazov za sve evropske zemlje, pa tako i za pravosuđe u BiH.

“Dodatni izazov predstavlja pandemija koronavirusa zbog zaštitnih mjera koje utiču i na dužinu sudskih postupaka. Zato pred sudijama u BiH stoji težak zadatak – donositi odluke u razumnom roku. Ali, ispunjenje tog zadatka jača efikasnost pravosuđa u BiH”, istakao je Fild.

Direktor Programa za zapadni Balkan AIRE centra Biljana Brajtvajt istakla je kako je poštivanje prava na pravično suđenje u razumnom roku u interesu građana, zemlje, ali i Evropskog suda za ljudska prava.

“Kršenje ovog prava za građane ima nepopravljive posljedice, jer zakašnjela pravda je nepravda”, naglasila je ona.

Vodič objašnjava šta je pravo na suđenje u razumnom roku, na koje postupke je primjenjivo, koji su rokovi, kriteriji, pravni lijekovi, te da li postoji pravo na novčanu kompenzaciju i koliki je njen iznos.