Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prekinuo je 14. redovnu sjednicu, koja će biti nastavljena sutra uoči održavanja 15. redovne sjednice.

Ostalo je da poslanici glasaju o Izvještaju o radu FERK-a za 2019. godinu, kvartalnim izvještajima o dugu za 2019. i 2020. godinu, Informaciji o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine, Izvještaju o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 23.06.2020. godine, Izvještaju o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (Aukcija 14.07.2020. godine), te godišnjim izvještajima o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Ranije na sjednici je usvojen Nacrt regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od deset godina od dana usvajanja.

U detaljno sačinjenom dokumentu je, uz ostalo, ukazano na to centar Blagaja, s poslovnim i stambeno-poslovnim objektima orijentiranim prema glavnoj ulici, još ima prepoznatljive elemente orijentalnog i mediteranskog arhitektonskog oblikovanja, ali i da je izložen raznim uticajima koji postupno razgrađuju njegov integritet i identitet, što zahtijeva da mu bude vraćen prvobitni izgled.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda Predstavnički dom nije prihvatio da se po hitnom postupku razmatraju predložene izmjene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Zakona o unutrašnjem platnom prometu, kao i dopuna Zakona o Komisiji za vrijednosne papire.

Tako su ta zakonska rješenja vraćena u formu nacrta.

Poslanici nisu usvojili izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima, a nisu ni prihvatili Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu.