Engleska Premier liga neće se nastaviti 30. aprila kako je bilo predviđeno, već se odgađa do daljnjeg.

Svih 20 klubova danas su na videokonferenciji ocijenili da ne postoje uslovi da se prvenstvo nastavi 30. aprila, kako je bilo planirano.

Klubovi i vodstvo Lige nisu mogli odrediti novi datum nastavka prvenstva, zbog situacije u Velikoj Britaniji koja je svaki dan sve teža zbog pandemije koronavirusa.