Premijer Kantona Sarajevo (KS) Mario Nenadić informisao je danas šefa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduana Kafedžića o rizicima u vezi sa izvršavanjem propisa i zaključaka Skupštine KS koji se odnose na moratorij na zapošljavanje, te zaključke u vezi zdravstvene zaštite i borbe protiv Covid-19.

Nenadić je posebno ukazao na rizik u oblasti zdravstva, jer je za donošenje određenih rješenja, po osnovu zaključaka Skupštine, neophodno imati odgovarajuće upravljačke strukture, a trenutno ih nema u pet javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo.

“Time je jasno koliki je rizik, potencijalno, od određenih pravnih i drugih nedosljednosti u primjeni propisa i pomenutih zaključaka”, rekao je Nenadić.

On je naglasio da je jedna od ustanova koja trenutno nema upravljačke strukture i Javna ustanova (JU) Dom zdravlja KS.

“Morat ćemo kršiti moratorij u oblasti zdravstva u pojedinim slučajevima, prije svega, u angažiranju nemedicinskog kadra, kao što su vozači za prijevoz pacijenata u JU Dom zdravlja, koji su trenutno prijeko potrebni”, istakao je premijer KS.

On je napomenuo da se moratorij na zapošljavanje ne odnosi jedino na zapošljavanje medicinskih radnika u javno-zdravstvenim ustanovama. Međutim, u uvjetima nedostatka kadra, kao i povećanog broja oboljelih od Covid-19 u javno-zdravstvenim ustanovama, zdravstveni sistem otežano funkcioniše.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić rekao je da su očigledni napori premijera kako bi se ova pitanja riješila, te je dao i odgovarajuće preporuke.

Razgovarano je i o kontrolama federalne i kantonalne inspekcije u javno-zdravstvenim ustanovama KS, u domenu preispitivanja i izvršavanja naredbi i zaključaka kriznih štabova FBiH i KS, te Vlade KS, a prije svega zaključka koji se odnosi na osiguranje dodatnih 30 posto bolničkih kapaciteta za zbrinjavanje Covid pacijenata u Kantonu Sarajevo.

Premijer Nenadić je obavijestio Kafedžića o nabavkama koje se realiziraju u KS u vezi sa borbom protiv koronavirusa, posebno kada je riječ o implementaciji dva sporazuma potpisana između UNDP i Vlade KS, te UNDP i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.