Mirza Sadiković, dugogodišnji novinar naše medijske kuće, preminuo je danas u Bihaću nakon teške bolesti. Komemoracija će biti obavljena sutra u 11 sati u Kulturnom centru u Bihaću, a dženaza i ukop u nedjelju, 14. jula u 14 sati na mezarju Humci u Bihaću.

Mirza Sadiković rođen je u Srebrenici 1955. godine. Novinarstvom se profesionalno počeo baviti 1984. godine u listu “Oslobođenje”, gdje je bio dopisnik sa područja bihaćke regije. Od 1987. godine radio je u RTV Sarajevo, RTV BiH, Federalnoj televiziji i BHRT-u.

Cijeli novinarski vijek sarađivao je sa više listova u Bosni i Hercegovini i regiji, radio i TV stanica izvještavajući i bilježeći događanja na području Bosanske krajine.

Veliki doprinos je dao u razvoju Radio-televizije Bosne i Hercegovine svakodnevno izvještavajući o događanjima, obnovi i svemu što se dešavalo na prostorima Bosanske krajine.

Dobitnik je najvišeg novinarskog priznanja u Bosni i Hercegovini – nagrade “Srđan Aleksić” za kontinuirano izvještavanje o ljudskim pravima i razvoj društveno odgovornog novinarstva i doprinos u izgradnji Bosne i Hercegovine, zatim promociji ljudskih prava, empatiji i senzibiliziranju javnosti za istinske civilizacijske vrijednosti.

Dobitnik je i Plakete Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine za nesebičan dugogodišnji doprinos i podršku izbjeglicama i raseljenim licima, provođenju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog ugovora.

Mirza Sadiković je ove godine dobio najveće priznanje grada Bihaća, Povelju 26. februar.

Aktivno se bavio i publicističkim i književnim radom. Objavio je više dokumentarističkih reportaža, priča, dokumentarnih filmova, a autor je i romana “Tomašica-vjetar tišine”.