Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom podržao je Preporuke za sprečavanje zarazne bolesti KOVID-19, tokom održavanja izbornih skupova, a koje je izradio Zavod za javno zdravstvo KS.

Ističu kako se Preporuke upućuju s ciljem zaštite učesnika skupova tokom provođenja izbornog procesa, s obzirom na epidemiološku situaciju i epidemiju KOVID-19 u Kantonu Sarajevo.

Preporuke se odnose na organizatore, građane, službene osobe, govornike i izvođače, te ostale osobe koje će učestvovati na izbornim skupovima.

Preporuke Kriznog štaba i ZZJZ KS prenosimo u cjelosti

Opšte preporuke
 • Izborni skupovi – Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje izbornih skupova na otvorenom. Ukoliko se skupovi održavaju unutar zatvorenih prostora dozvoljeno je okupljanje ne više od 50 ljudi i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru;
 • Vidljive obavijesti – Na ulazu u prostor gdje se održava izborni skup (bilo da je riječ o otvorenom prostoru ili zatvorenom) ili neposredno nakon ulaza, potrebno je postaviti obavijest o obavezi pridržavanja opštih higijenskih mjera i mjera fizičkog distanciranja u skladu s preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
 • Pojačana lična higijena – Potrebno je izbjegavati nečistim rukama dodirivati usta, nos, oči i lice. Ruke se moraju redovito dezinfikovati.
 • Kašljanje/kihanje – Kod kašljanja i kihanja usta i nos prekrivaju se laktom ili papirnom maramicom koju poslije treba odbaciti u korpu za otpad s poklopcem, te nakon toga dezinfikovati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.
 • Dezinfekcija ruku – Na ulazu u prostor, te unutra na još ponekom lakše dostupnom mjestu organizatorima, osoblju i ostalim učesnicima, te prisutnim građanima treba biti osiguran dozator sa dezinfekcionim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obavezi dezinfekcije ruku.
 • Fizička udaljenost – Za svo vrijeme boravka u prostorima, uključujući dolazak i odlazak, preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između osoba od dva metra.
 • Maske za lice – Obavezno je korištenje maske za lice tokom boravka u zatvorenim prostorima , osim za govornike i izvođače, kao i u slučaju da na otvorenom nije moguće održavati distancu od dva metra.
 • Dnevno mjerenje tjelesne temperature – Sve osobe koje u bilo kojem svojstvu učestvuju na izbornom skupu prije dolaska na skup trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je temperatura u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje simptome bolesti, treba telefonski kontaktirati nadležnog ljekara porodične medicine i ne dolaziti na skup. Na vidljivim mjestima trebaju biti istaknute obavijesti o tome da osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili druge simptome i znakove bolesti disajnih puteva ne smiju učestvovati u okupljanju.
 • Evidencija – Preporučuje se vođenje evidencije osoba koje učestvuju (organizatora, službenih osoba, govornika i izvođača) radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze koronavirusom, pri čemu će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime i broj telefona.
Održavanje izbornih skupova
 • Označavanje sjedećih i stojećih mjesta – Preporučuje se da se unaprijed označe sva sjedeća mjesta koja trebaju međusobno biti udaljena najmanje dva metra. U zatvorenom prostoru se preporučuje da se omoguće isključivo sjedeća mjesta. Ako nije moguće organizirati skup na način da svi sjede, nužno je osigurati minimalan razmak svakog prisutnog građanina od dva metra u svim smjerovima od drugih, osim ako se radi o članovima istog domaćinstva.
 • Ograničenje ukupnog broja prisutnih građana u zatvorenom prostoru – Najveći broj prisutnih građana koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim prostorima, uz poštovanje preporučene fizičke udaljenosti od dva metra među osobama, organizator će odrediti u skladu sa veličinom prostora prema kriteriju četiri m² površine po osobi.
 • Ograničenje ukupnog broja prisutnih građana na otvorenom – Najveći broj prisutnih građana koji mogu istovremeno boraviti na otvorenom, uz poštovanje preporučene fizičke udaljenosti dva metra među osobama, organizator će odrediti u skladu sa veličinom prostora.
 • Redoslijed ulaska i izlaska – Preporučuje se da građani koji žele prisustvovati ulaze jedan po jedan na način da prvi koji ulazi zauzima najudaljenije mjesto u publici, gledajući od ulaza, i tako po redu.
 • Muzički program – Razmak od dva metra preporučuje se između i od izvođača pjevačkih dijelova programa. Preporučuje se razmak od četiri metra između publike i govornika, odnosno izvođača na sceni.
 • Promotivni materijali – Ako se tokom izbornog skupa dijele promotivni materijali, to se provodi na način da ih za to zadužena osoba dijeli pojedinačno građanima, održavajući pri tom što veću udaljenost i što manje kontakta sa učestalijim dezinficiranjem ruku.
 • Prodaja i posluživanje hrane – Čaše, posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama. Prodaja i posluživanje pića odvija se prema preporukama za rad ugostiteljske djelatnosti. Preporuke Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za sprečavanje infekcije u ugostiteljskim objektima dostupne su na linku: https://covid19.fmoh.gov.ba/uploads/files/Preporuke%20-%20ugostiteljski%20objekti-1c7f88668489a94e9c61aae25f53bde304dfbedc.pdf
 • Maksimalna zaštita učesnika skupa – Prilikom interakcije sa govornicima i izvođačima sa skupa, službene osobe trebaju koristiti masku za lice. Treba im stalno biti na raspolaganju priručno dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovno dezinfikovati ruke.
Pojačana higijena prostora
 • Provjetravanje prostora – Preporučuje se da se zatvoreni prostor provjetrava najmanje dvaput dnevno, pola sata prije i nakon programa izbornog skupa, ili ako je moguće da se prozori ostave otvorenim.
 • Klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju – Opšta preporuka za zatvorene prostore je provjetravanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sistema. Pri korištenju ventilacijskih sistema treba posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzine zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba redovno provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija sa povećanim postotkom spoljašnjeg zraka koji cirkuliše u sistem, te način rada bez recirkulacije kako bi se podstakle promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
 • Veličina prostora – Organizacija skupa moguća je isključivo u prostorima koji mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uslovima da se može poštovati fizička udaljenost od dva metra između učesnika, prisutnih građana i službenih osoba i dva metra za eventualno prisutne pjevače, te četiri metra između publike i govornika, odnosno izvođača na sceni.
 • Čišćenje prostora – Često dodirivanje površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke u liftovima, te druge dodirne površine koje koristi veći broj ljudi, neophodno je dezinfikovati prije početka i na kraju svake dijela programa, a najmanje dvaput dnevno. Pri planiranju rasporeda, potrebno je osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak govornika i izvođača, te u slučaju dva uzastopna događanja omogućiti dovoljno vremena za dezinfekciju prostora.